Search form

رُومَة 16

تَحِيَّاتْ

1نْوَصِّيكُمْ عْلَى أُخْتْنَا فِيبِي، الخَادْمَة فِي كَنِيسِةْ كَنْخَرِيَّةَ. 2إِنّْكُمْ تِقْبْلُوهَا فِي الرَّبْ كِيفْ مَا يْلِيقْ بِالمُؤْمْنِينْ، وْعَاوْنُوهَا فِلِّي تِحْتَاجْلُو مِنْ عِنْدْكُمْ الكُلُّو، رَاهِي عَاوْنِتْ بَرْشَة نَاسْ وْعَاوْنِتْنِي آنَا زَادَا.

3سَلّْمُوا عْلَى بْرِيسْكِلَّة وْأَكِيلاَ، الِّي يِخْدْمُوا مْعَايَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، 4الِّي خَاطْرُوا بِحْيَاتْهُمْ عْلَى خَاطْرِي. وْمُوشْ آنَا وَحْدِي نُشْكُرْهُمْ، آمَا الكَنَايِسْ مْتَاعْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ الكُلْهُمْ يُشْكْرُوهُمْ. 5سَلّْمُوا زَادَا عْلَى الكَنِيسَة الِّي تِجْتَمَعْ فِي بِيتْهُمْ.

سَلّْمُوا عْلَى حْبِيبِي أَبَيْنِتُوسْ، أَوِّلْ وَاحِدْ إِمِّنْ بِالمَسِيحْ فِي مَنْطِقْةْ أَسِيَّة. 6سَلّْمُوا عْلَى مَرْيَمْ الِّي خِدْمِتْكُمْ بَرْشَة 7سَلّْمُوا عْلَى أنْدْرُونِيكُوسْ وْنِيَاسْ، أَقَارْبِي وِلِّي تْرُبْطُوا مْعَايَ فِي الحَبْسْ، هُومَا نَاسْ مَشْهُورِينْ بِينَاتْ الرُّسُلْ، وْإِمّْنُوا بِالمَسِيحْ قَبْلِي.

8سَلّْمُوا عْلَى أَمْبِلْيَاتُوسْ حْبِيبِي فِي الرَّبْ، 9سَلّْمُوا عْلَى أُورْبَانُوسْ الِّي يِخْدِمْ مْعَايَا فِي المَسِيحْ، وِعْلَى حْبِيبِي إِسْتَاخِيسْ. 10سَلّْمُوا عْلَى أَبُلُّسْ الِّي وَرَّى الِّي هُوَ بِالرَّسْمِي ثَابِتْ فِي المَسِيحْ. سَلّْمُوا عْلَى بِيتْ أَرِسْتُوبُولُسْ 11سَلّْمُوا عْلَى هِيرُودِيُونْ قْرِيبِي. سَلّْمُوا عَلِّي هُومَا يِمّْنُوا بِالرَّبْ مِنْ عَايِلْةْ نَرْكِيسُّوسْ. 12سَلّْمُوا عْلَى تَرِيفَيْنَة وْتَرِيفُوسَة الِّي يِخْدْمُوا فِي الرَّبْ. سَلّْمُوا عْلَى حْبِيبِتْنَا بَرِسِيسْ الِّي خِدْمِتْ الرَّبْ بَرْشَة. 13سَلّْمُوا عْلَى رُوفُسْ الِّي مُخْتَارْ فِي الرَّبْ، وِعْلَى أُمُّو الِّي هِيَ كِيفْ أُمِّي. 14سَلّْمُوا عْلَى أَسِينْكِرِيتُسْ وْفِلِيغُونْ وْهَرْمِيسْ وْبَتْرُوبَاسْ وْهَرْمَاسْ وِعْلَى الإِخْوَة الِّي مْعَاهُمْ. 15سَلّْمُوا عْلَى فِيلُولُوغُسْ وْجُولْيَا وْنِيرْيُوسْ وْأُخْتُو، وِعْلَى أُولَمْبَاسْ وِالإِخْوَة المُؤْمْنِينْ الِّي مْعَاهُمْ الكُلْهُمْ. 16سَلّْمُوا عْلَى بْعَضْكُمْ ابُّوسَة مُقَدّْسَة. كَنَايِسْ المَسِيحْ الكُلْهُمْ يْسَلْمُوا عْلِيكُمْ.

وْصَايَا إِخْرَانِيَّة

17وْنُطْلُبْ مِنْكُمْ، يَا الإِخْوَة، إِنّْكُمْ تْرُدُّوا بَالْكُمْ مِالنَّاسْ الِّي يْفَرّْقُوا وْيَعْمْلُوا فِي المَشَاكِلْ وِيْدَمّْرُوا فِي الإِيمَانْ مْتَاعْ الأُخْرِينْ وِيْجِيوْ ضِدْ الشَّيْء الِّي تْعَلِّمْتُوهْ. إِبْعْدُوا عْلِيهُمْ، 18رَاهُمْ النَّاسْ الِّي يَعْمْلُوا فِي الحَاجَاتْ هَاذِي مَا هُمْشْ يِخْدْمُوا فِي رَبّْنَا المَسِيحْ، آمَا يِجْرِيوْ عْلَى كْرُوشْهِمْ، وْيَخْدْعُوا فِي النَّاسْ البُسَطَاءْ كِيْقُولُولْهُمْ كْلاَمْ حْلُو وْيَمْدْحُوهُمْ. 19النَّاسْ الكُلْهُمْ يَعْرْفُوا الِّي إِنْتُومَا اطِّيعُوا فِي الإِنْجِيلْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا فَرْحَانْ بِيكُمْ. نْحِبّْكُمْ تْكُونُوا حُكَمَاءْ فِي عَمْلاَنْ الخِيرْ، وْأَبْرِيَاءْ كِمَا تَعْمْلُوشْ الشَّرْ. 20وِالله الِّي يَعْطِينَا السَّلاَمْ عْلَى قْرِيبْ بَاشْ يْحُطْ الشِّيطَانْ تَحْتْ سَاقِيكُمْ. نِعْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ مْعَاكُمْ.

21يْسَلِّمْ عْلِيكُمْ تِيمُوثَاوُسْ الِّي يِخْدِمْ مْعَايَا وْأَقَارْبِي لُوكِيُوسْ وْيَاسُونْ وْسُوسِيبَاتْرُسْ.

22وِنْسِلِّمْ عْلِيكُمْ فِي الرَّبْ، آنَا تَرْتِيُوسْ، الِّي كْتِبْتْ الرِّسَالَة هَاذِي.

23يْسَلِّمْ عْلِيكُمْ غَايُوسْ الِّي مْضَيِّفْنِي وِلِّي الكَنِيسَة تِجْتَمَعْ فِي دَارُو. وِيْسَلِّمْ عْلِيكُمْ أَرَاسْتُسْ، المَسْؤُولْ عْلَى الكَاسَة مْتَاعْ المْدِينَة، وِيْسَلِّمْ عْلِيكُمْ خُونَا كَوَارْتُسْ. 24+

المَجْدْ للهْ

25المَجْدْ للهْ الِّي قَادِرْ بَاشْ يْثَبِّتْكُمْ فِي الإِنْجِيلْ مْتَاعْ يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي نْبَشِّرْ بِيهْ وْفِي الرُّؤْيَا مْتَاعْ السِّرْ الغَامِضْ الِّي بْقَى مْخُبِّي لْوَقْتْ طْوِيلْ قْبَلْ 26آمَا تَوَّا تِكْشِفْ وْعَرْفُوهْ الشْعُوبْ الكُلْهُمْ عْلَى طْرِيقْ الكْتُبْ مْتَاعْ الأَنْبِيَاءْ. وِالله الخَالِدْ أْمَرْ بَاشْ يِتْعْرَفْ عِنْدْ الشْعُوبْ الكُلْهُمْ بَاشْ يِمّْنُوا وِيْطِيعُوا.

27المَجْدْ لِلأَبَدْ للهْ الِّي هُوَ وَحْدُو حَكِيمْ، عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ. آمِينْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index