Search form

رُومَة 16:10

10سَلّْمُوا عْلَى أَبُلُّسْ الِّي وَرَّى الِّي هُوَ بِالرَّسْمِي ثَابِتْ فِي المَسِيحْ. سَلّْمُوا عْلَى بِيتْ أَرِسْتُوبُولُسْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index