Search form

رُومَة 16:12

12سَلّْمُوا عْلَى تَرِيفَيْنَة وْتَرِيفُوسَة الِّي يِخْدْمُوا فِي الرَّبْ. سَلّْمُوا عْلَى حْبِيبِتْنَا بَرِسِيسْ الِّي خِدْمِتْ الرَّبْ بَرْشَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index