Search form

رُومَة 16:16

16سَلّْمُوا عْلَى بْعَضْكُمْ ابُّوسَة مُقَدّْسَة. كَنَايِسْ المَسِيحْ الكُلْهُمْ يْسَلْمُوا عْلِيكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index