Search form

رُومَة 2

الحُكْمْ مْتَاعْ اللهْ

1هَاذَاكَا عْلاَشْ رَاكْ مَا عِنْدِكْشْ حَتَّى عُذْرْ يَا إِنْسَانْ، يَلِّي تُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ الأُخْرِينْ وْإِنْتِ تَعْمِلْ فِي عْمَايِلْهُمْ هِيَ بِيدْهَا. رَاكْ تُحْكُمْ عْلَى رُوحِكْ 2نَعْرْفُوا الِّي اللهْ يُحْكُمْ بِالحَقْ عْلَى النَّاسْ الِّي يَعْمْلُوا الحَاجَاتْ هَاذِيكَا. 3يَاخِي مَاشِي فِي بَالِكْ، يَا إِنْسَانْ، الِّي كِتُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ الِّي يَعْمْلُوا فِي الحَاجَاتْ هَاذُوكُمْ وْإِنْتِ زَادَا تَعْمِلْ فِيهُمْ بَاشْ تِمْنَعْ مِالحُكْمْ مْتَاعْ اللهْ؟ 4وِلاَّ إِنْتِ مَاكِشْ عَامِلْ قِيمَة لِلطِّيبَة مْتَاعُو وْوُسْعْ بَالُو وْصَبْرُو؟ يَاخِي مَا تَعْرِفْشْ الِّي الطِّيبَة مْتَاعْ اللهْ المَفْرُوضْ تْخَلِّيكْ اتُّوبْ؟ 5آمَا رَاكْ بِالعْنَادْ الّي في قَلْبِكْ الكَاسِحْ قَاعِدْ تْلِمْ فِي غَضَبْ لْرُوحِكْ لِلنْهَارْ الِّي بَاشْ يُظْهُرْ فِيهْ الحُكْمْ العَادِلْ مْتَاعْ اللهْ، 6رَاهُو بَاشْ يْجَازِي كُلْ وَاحِدْ عْلَى قَدْ مَا عْمَلْ. 7بَاشْ يَعْطِي الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة لِلِّي يْفَرْكْسُوا عْلَى الأَعْمَالْ الصَّالْحَة وِالمَجْدْ وِالكَرَامَة وِالحَيَاةْ الِّي مَا تُوفَاشْ وْهُومَا صَابْرِينْ، 8آمَا بَاشْ يَغْضِبْ عَلِّي يْحِبُّوا رْوَاحْهُمْ وْيَعْصِيُوا الحَقْ وِيْطِيعُوا البَاطِلْ وْبِشْ يَسْخِطْهُمْ. 9شِدَّة وْضِيقْ لْكُلْ إِنْسَانْ يَعْمِلْ الشَّرْ، اليْهُودِي فِي الأُوِّلْ وِمْبَاعِدْ اليُونَانِي، 10آمَا اللهْ بَاشْ يَعْطِي مَجْدْ وْكَرَامَة وْسَلاَمْ لْكُلْ وَاحِدْ يَعْمِلْ الخِيرْ، لِليْهُودْ فِي الأُوِّلْ وِمْبَاعِدْ لِليُونَانِيِّينْ. 11رَاهُو اللهْ مَا يْعَامِلْ حَتَّى حَدْ. 12الِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ وْهُومَا مَا عِنْدْهُمْشْ شَرِيعِةْ مُوسَى، بَاشْ يْمُوتُوا زَادَا مِنْ غِيرْ شَرِيعَةْ. وِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ وْهُومَا عِنْدْهُمْ شَرِيعِةْ مُوسَى بَاشْ تُحْكُمْ عْلِيهُمْ الشَّرِيعَة. 13رَاهُمْ مَا هُمْشْ الِّي يِسْمْعُوا فِي الشَّرِيعَة هُومَا الِّي أَبْرَارْ عِنْدْ اللهْ، آمَا الِّي يَعْمْلُوا بِالشَّرِيعَة هُومَا الِّي اللهْ بَاشْ يْرُدّْهُمْ أَبْرَارْ. 14وَقْتِلِّي النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ الِّي مَا عِنْدْهُمْشْ شَرِيعَةْ بِطْبِيعِتْهُمْ يَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي تْحِبْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة، رَاهُمْ بَاشْ يْكُونُوا شَرِيعَةْ لِرْوَاحْهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانْ مَا عِنْدْهُمْشْ شَرِيعَةْ. 15يْوَرِّيوْ الِّي الشَّيْء الِّي تْحِبْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة مَكْتُوبْ فِي قْلُوبْهُمْ وْضَمَايِرْهُمْ زَادَا تِشْهِدْ عْلَى الشَّيْء هَاذَا وِأفْكَارْهُمْ مَرَّة تِتْهِمْهُمْ وْمَرَّة ادَّافِعْ عْلِيهُمْ. 16وِالشَّيْء هَاذَا بَاشْ يْكُونْ نْهَارِتْ الِّي اللهْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى الحَاجَاتْ المْخُبّْيَة فِي قْلُوبْ النَّاسْ عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ كِيفْ مَا يْقُولْ الإِنْجِيلْ الِّي نْبَشِّرْ بِيهْ.

اليْهُودْ وِالشَّرِيعَة

17وْإِنْتِ يَلِّي تْسَمِّي فِي رُوحِكْ يْهُودِي، وِمْعَمِّلْ عْلَى الشَّرِيعَة وْتِتْفُوخِرْ بْعَلاَقْتِكْ بِالله، 18وْتَعْرِفْ إِرَادْتُو، وِتْفَرِّقْ بِينْ الحَاجَاتْ الِّي مَا هُمْشْ كِيفْ بْعَضْهُمْ وِانْتِ تِتْعَلِّمْ مِالشَّرِيعَة، 19وْوَاثِقْ الِّي إِنْتِ تْقُودْ فِي العِمْيَانْ، وِلِّي إِنْتِ نُورْ لِلِّي عَايْشِينْ فِي الظْلاَمْ 20وِلِّي إِنْتِ تِهْدِي الجُهَّالْ، وِتْعَلِّمْ الِّي مَازَالُو صْغَارْ، وِلِّي إِنْتِ عِنْدِكْ العِلْمْ وِالحَقْ الِّي مُوجُودْ فِي الشَّرِيعَة. 21إِمَّالاَ إِنْتِ، يَلِّي تْعَلِّمْ فِي الأُخْرِينْ، مُوشْ كَانْ تْعَلِّمْ رُوحِكْ خِيرْ؟ يَاخِي تُوعِظْ وتْقُولْ مَا تِسْرْقُوشْ وْإِنْتِ تِسْرِقْ؟ 22يَاخِي تْقُولْ مَا تَزْنَاوْشْ وْإِنْتِ تِزْنَى؟ تَكْرَهْ الصْنَبْ وْتِسْرِقْ فِي الهَيْكِلْ مْتَاعْهَا؟ 23تِتْفُوخِرْ بِالشَّرِيعَة وِتْهِينْ اللهْ كِتْكَسِّرْ الشَّرِيعَة؟ 24- رَاهُو كِيفْ مَا هُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ كُفْرُوا بْإِسْمْ اللهْ بِسْبَبْكُمْ.» 25الطْهُورْ عَنْدُو قِيمَة إِذَا كَانْ اطِّيعْ الشَّرِيعَة، آمَا إِذَا كَانْ خَالِفْتْ الشَّرِيعَة رَاكْ كَإِنِّكْ مَا كِشْ مْطَهِّرْ. 26وْإِذَا كَانْ النَّاسْ الِّي مُوشْ مْطَهّْرِينْ يَعْمْلُوا بِالأَحْكَامْ مْتَاعْ بِالشَّرِيعَة، يَاخِي اللهْ مُوشْ بَاشْ يِحْسِبْهُمْ مْطَهّْرِينْ؟ 27وِالمُوشْ مْطَهّْرِينْ آمَا بِطْبِيعِتْهُمْ يْطِيعُوا فِي الشَّرِيعَة بَاشْ يُحْكْمُوا عْلِيكْ إِنْتِ الِّي عِنْدِكْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ وِالطْهُورْ آمَا مَا اطِّيعِشْ الشَّرِيعَة. 28رَاهُو اليْهُودِي الحَقَّانِي مُوشْ الِّي يْظَهِّرْ رُوحُو يْهُودِي، وِالطْهُورْ الحَقَّانِي مُوشْ حَاجَة مِنْ بَرَّة فِي البْدَنْ، 29آمَا اليْهُودِي الحَقَّانِي رَاهُو مِنْ دَاخِلْ، وِالطْهُورْ الحَقَّانِي حَاجَة فِي القَلْبْ بِالرُّوحْ مُوشْ بِالحْرُوفْ. الإِنْسَانْ هَاذَاكَا يُشْكْرُوا اللهْ مُوشْ النَّاسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index