Search form

رُومَة 2:12

12الِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ وْهُومَا مَا عِنْدْهُمْشْ شَرِيعِةْ مُوسَى، بَاشْ يْمُوتُوا زَادَا مِنْ غِيرْ شَرِيعَةْ. وِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ وْهُومَا عِنْدْهُمْ شَرِيعِةْ مُوسَى بَاشْ تُحْكُمْ عْلِيهُمْ الشَّرِيعَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index