Search form

رُومَة 2:16

16وِالشَّيْء هَاذَا بَاشْ يْكُونْ نْهَارِتْ الِّي اللهْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى الحَاجَاتْ المْخُبّْيَة فِي قْلُوبْ النَّاسْ عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ كِيفْ مَا يْقُولْ الإِنْجِيلْ الِّي نْبَشِّرْ بِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index