Search form

رُومَة 3

1إِمَّالاَ شْنُوَّة الوَاحِدْ يِسْتْفَادْ كِيْكُونْ يْهُودِي؟ وِشْنُوَّة فَايِدْةْ الطْهُورْ؟ 2ثَمَّة بَرْشَة فَوَايِدْ فِي بَرْشَة حَاجَاتْ. الأُولَى بِالكُلْ هِيَ إِنُّو اللهْ إِمِّنْ اليْهُودْ عْلَى الكِلْمَة مْتَاعُو. 3وْإِذَا كَانْ جْمَاعَة مِنْهُمْ مَا كَانُوشْ ثِيقَة؟ يَاخِي الخِيَانَةْ مْتَاعْهُمْ تْرُدْ الأَمَانَة مْتَاعْ اللهْ بَاطْلَة؟ 4- حَاشَا! حَتَّى إِذَا كَانْ النَّاسْ الكُلْهُمْ كَاذْبِينْ رَاهُو اللهْ صَادِقْ. كِيفْ مَا يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

وِتْوَرِّي الِّي إِنْتِ صَادِقْ كِتِتْكَلِّمْ

وِتْظَهِّرْ بَرَاءْتِكْ كِيِتْهْمُوكْ

5آمَا إِذَا كَانْ فْسَادْنَا يْظَهِّرْ البِرْ مْتَاعْ اللهْ، آشْ بَاشْ نْقُولُوا؟ يَاخِي اللهْ ظَالِمْ كِيْعَاقِبْنَا؟ وِهْنَا نِتْكَلِّمْ كِيفْ بَشَرْ. 6حَاشَا! إِمَّالاَ كِيفَاشْ اللهْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى العَالَمْ؟ 7آمَا إِذَا كَانْ الكِذْبْ مْتَاعِي يْزِيدْ يْظَهِّرْ الصِّدْقْ مْتَاعْ اللهْ بَاشْ يِتْمَجِّدْ، إِمَّالاَ عْلاَشْ يِتْحْكَمْ عْلِيَّ كِيفْ وَاحِدْ يَعْمِلْ فِي الذْنُوبْ؟ 8وِعْلاَشْ مَا نَعْمْلُوشْ الشَّرْ بَاشْ يْجِي مِنُّو الخِيرْ، كِيفْ مَا ثَمَّة نَاسْ يِتْبَلَّاوْا عْلِينَا، وْيِدَّعِيُوا الِّي أَحْنَا نْقُولُوا بِالشَّيْء هَاذَا؟ هَاذُومَا رَاهُو العِقَابْ مْتَاعْهُمْ عَادِلْ.

حَتَّى وَاحِدْ مَا هُو بَارْ

9شْنُوَّة، مَالاَ؟ يَاخِي أَحْنَا خِيرْ مِالنَّاسْ الأُخْرِينْ؟ مُسْتَحِيلْ، رَانِي وَرِّيتْ الِّي اليْهُودْ وِاليُونَانِيِّينْ الكُلْهُمْ تَحْتْ السُّلْطَة مْتَاعْ الذَّنْبْ. 10- كِيفْ مَا يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

حَتَّى وَاحِدْ مَاهُو بَارْ، حَتَّى وَاحِدْ

11حَتَّى وَاحِدْ مَا يِفْهِمْ

حَتَّى وَاحِدْ مَا يْلَوِّجْ عْلَى رَبِّي.

12الكُلْهُمْ ضَلُّو، الكُلْهُمْ غُلْطُوا.

حَتَّى وَاحِدْ مَا يَعْمِلْ البَاهِي، حَتَّى وَاحِدْ

13- قْرَاجِمْهُمْ كِيفْ القْبُورَاتْ تْحَلُّوا

وْيَخْدْعُوا فِي النَّاسْ بِلْسَانَاتْهُمْ.

وْسِمْ اللْفَاعِي يُخْرُجْ مِنْ افَّامْهُمْ.

14- فُمّْهُمْ مَلْيَانْ بِاللَّعْنَة وِالمْرَارَة.

15- سَاقِيهُمْ خْفِيفَة كِتِجْرِي بَاشْ تُقْتُلْ الأَرْوَاحْ،

16وْفِي طْرِيقْهُمْ الخْرَابْ وِالمِيزِيرْيَا.

17وْمَا عَرْفُوشْ طْرِيقْ السَّلاَمْ.

18- وْمَا يْخَافُوشْ مِنْ الله.

19تَوَّا أَحْنَا نَعْرْفُوا الِّي وَقْتِلِّي الشَّرِيعَة تْقُولْ أَيْ حَاجَة رَاهِي تْكَلِّمْ فِلِّي تُحْكُمْ فِيهُمْ الشَّرِيعَة، بَاشْ النَّاسْ الكُلْهُمْ يُسْكْتُوا وِالعَالَمْ الكُلُّو يْوَلِّي تَحْتْ حُكْمْ اللهْ. 20حَتَّى وَاحِدْ مَا يْوَلِّي بَارْ عِنْدْ اللهْ كِيَعْمِلْ الشَّيْء الِّي تْقُولْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة، رَاهُو بِالشَّرِيعَة تِتْعْرَفْ الذْنُوبْ.

التَّبْرِيرْ وِالإِيمَانْ

21آمَا تَوَّا بَانْ كِيفَاشْ اللهْ يْرُدْ النَّاسْ أَبْرَارْ مِنْ غِيرْ الشَّرِيعَة وِالكْتُبْ المُقَدّْسَة الِّي يِشْهْدُوا بِالشَّيْء هَاذَا. 22البِرْ مْتَاعْ اللهْ بِالإِيمَانْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ لِلِّي يِمّْنُوا الكُلْهُمْ: رَاهُو مَا ثَمَّاشْ حَتَّى فَرْقْ بِينْ النَّاسْ. 23مَا دَامْهُمْ الكُلْهُمْ عَمْلُوا الذْنُوبْ وِتْحِرْمُوا مِالمَجْدْ مْتَاعْ اللهْ. 24وِالكُلْهُمْ وَلُّوا أَبْرَارْ بْلاَشْ وِبْنِعْمِةْ اللهْ عْلَى طْرِيقْ الفِدَاءْ مْتَاعْ المَسِيحْ يَسُوعْ 25وِلِّي قَدّْمُو لِلنَّاسْ كَفَّارَة بِالإِيمَانْ بْدَمُّو، لِلِّي يِمّْنُوا بِيهْ الكُلْهُمْ. وِالله عْمَلْ الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ يْوَرِّي البِرْ مْتَاعُو عْلَى خَاطِرْ اللهْ بْصَبْرُو غْفِرْ الذْنُوبْ الِّي تْعَمْلِتْ قْبَلْ. 26يْوَرِّي البِرْ مْتَاعُو فِي الوَقْتْ الحَاضِرْ بَاشْ يْوَرِّي الِّي هُوَ بَارْ وِيْبَرِّرْ كُلْ مِنْ يِمِّنْ بْيَسُوعْ. 27إِمَّالاَ عْلاَشْ نِتْفُوخْرُوا؟ مَا ثَمَّاشْ عْلاَشْ؟ بْأَيْ شَرِيعَةْ؟ شَرِيعِةْ الأَعْمَالْ؟ لاَ، رَاهُو بْشَرِيعِةْ الإِيمَانْ. 28رَانَا نْقُولُوا الِّي الإِنْسَانْ يْوَلِّي بَارْ بِالإِيمَانْ مُوشْ بِالأَعْمَالْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة. 29وِلاَّ اللهْ إِلاَهْ اليْهُودْ آكَاهُو؟ يَاخِي مُوشْ إِلاَهْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ زَادَا؟ إِي نْعَمْ، هُوَ إِلاَهْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ زَادَا. 30مَا دَامُو اللهْ وَاحِدْ وْبِشْ يْبَرِّرْ المْطَهّْرِينْ وِالمُوشْ مْطَهّْرِينْ بِالإِيمَانْ مْتَاعْهُمْ. 31يَاخِي أَحْنَا نْرُدُّوا الشَّرِيعَة مَا فِيهَاشْ فَايْدَة بِالإِيمَانْ؟ لاَ، بِالعَكْسْ أَحْنَا نْثَبّْتُوا الشَّرِيعَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index