Search form

رُومَة 3:20

20حَتَّى وَاحِدْ مَا يْوَلِّي بَارْ عِنْدْ اللهْ كِيَعْمِلْ الشَّيْء الِّي تْقُولْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة، رَاهُو بِالشَّرِيعَة تِتْعْرَفْ الذْنُوبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index