Search form

رُومَة 3:25

25وِلِّي قَدّْمُو لِلنَّاسْ كَفَّارَة بِالإِيمَانْ بْدَمُّو، لِلِّي يِمّْنُوا بِيهْ الكُلْهُمْ. وِالله عْمَلْ الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ يْوَرِّي البِرْ مْتَاعُو عْلَى خَاطِرْ اللهْ بْصَبْرُو غْفِرْ الذْنُوبْ الِّي تْعَمْلِتْ قْبَلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index