Search form

رُومَة 4:12

12وْبُو لِلمْطَهّْرِينْ الِّي زْيَادَة عْلَى إِنّْهُمْ مْطَهّْرِينْ يْتَبّْعُوا فِي خُطْوَاتْ الإِيمَانْ مْتَاعْ بُونَا إِبْرَاهِيمْ قْبَلْ مَا يِطَّهِّرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index