Search form

رُومَة 4:17

17 كِيفْ مَا هُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «رَانِي رَدِّيتِكْ بُو مْتَاعْ بَرْشَة شْعُوبْ.» قُدَّامْ اللهْ الِّي إِمِّنْ بِيهْ، الِّي يَعْطِي الحَيَاةْ للمُوتَى، وِيْرُدْ الحَاجَاتْ الِّي مَا هِيشْ مُوجُودَة كَإِنّْهَا مُوجُودَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index