Search form

رُومَة 4:19

19 إِيمَانُو مَا ضْعُفْشْ وَقْتِلِّي خْزَرْ لْبَدْنُو، الِّي كَانْ مَحْسُوبْ مِيتْ وْعُمْرُو تَقْرِيبْ مْيَاةْ سْنَة وْمَا خْزَرْشْ لِلرْحَامْ المَيِّتْ مْتَاعْ سَارَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index