Search form

رُومَة 5

البِرْ وِالخَلاَصْ

1إِمَّالاَ مَادَامْنَا وَلِّينَا أَبْرَارْ بِالإِيمَانْ رَاهُو عِنْدْنَا سَلاَمْ مْعَ اللهْ بْرَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ 2بِيهْ هُوَ وَلِّينَا انَّجّْمُوا نُدْخْلُوا بِالإِيمَانْ لِلنِّعْمَة الِّي أَحْنَا فِيهَا تَوَّا ونِفْتَخْرُوا بِالأَمَلْ الِّي عِنْدْنَا فِي مَجْدْ اللهْ 3وْأَكْثِرْ مِنْ هَكَّا نَفْرْحُوا زَادَا فِي الأَوْقَاتْ الصْعِيبَة وْإِحْنَا عَارْفِينْ الِّي الأَوْقَاتْ الصْعِيبَة تْجِيبْ الصَّبْرْ. 4وِالصَّبْرْ يْخَلِّينَا مَقْبُولِينْ أَكْثِرْ عِنْدْ اللهْ، وْكِنِتْقِبْلُوا يْوَلِّي عِنْدْنَا أَمَلْ فِي اللهْ، 5وِالأَمَلْ فِي اللهْ مَا يْخَيِّبْنَاشْ، عْلَى خَاطِرْ اللهْ صَبْ مْحَبّْتُو في قْلُوبْنَا بِالرُّوحْ القُدُسْ الِّي عْطَاهُولْنَا. 6وْإِحْنَا مَازِلْنَا ضْعَافْ، مَاتْ المَسِيحْ عْلَى خَاطِرْ المِذْنْبِينْ فِي الوَقْتْ الِّي خْتَارُو اللهْ. 7صْعِيبْ بَاشْ الوَاحِدْ يْمُوتْ عْلَى خَاطِرْ إِنْسَانْ بَارْ، وْمُمْكِنْ الوَاحِدْ يِتْشَجَّعْ وِيْمُوتْ عْلَى خَاطِرْ إِنْسَانْ بَاهِي. 8آمَا اللهْ وَرَّانَا مْحَبّْتُو كِمَاتْ المَسِيحْ عْلَى خَاطِرْنَا وَقْتِلِّي أَحْنَا مَازِلْنَا مِذْنْبِينْ. 9مَا دَامْنَا تَوَّا وَلِّينَا مِتْبَرَرِينْ بْدَمُّو إِمَّالاَ قَدَّاشْ بَاشْ نُخْلْصُوا بِيهْ هُوَ مِالغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ. 10رَاهُو إِذَا وَقْتِلِّي كُنَّا أَعْدَاءْ مْتَاعْ اللهْ تْصَالِحْنَا مْعَ اللهْ بِالمُوتْ مْتَاعْ إِبْنُو، إِمَّالاَ قَدَّاشْ أَكْثِرْ تَوَّا وْإِحْنَا مِتْصَالْحِينْ مْعَاهْ بَاشْ نُخْلْصُوا بِحْيَاةْ إِبْنُو. 11وْإِحْنَا زَادَا نَفْرْحُوا فِي اللهْ بْرَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي عْلَى طْرِيقُو تَوَّا تْصَالِحْنَا مْعَ اللهْ.

آدَمْ وِالمَسِيحْ

12هَاذَاكَا عْلاَشْ الخَطِيئَة جَاتْ لِلدِّنْيَا عْلَى طْرِيقْ إِنْسَانْ وَاحِدْ، وِالمُوتْ عْلَى طْرِيقْ الذَّنْبْ. وْهَكَّا النَّاسْ الكُلْهُمْ وَلاَّوْ يْمُوتُوا عْلَى خَاطِرْ الكُلْهُمْ عَمْلُوا الذْنُوبْ. 13الذَّنْبْ كَانْ فِي العَالَمْ قْبَلْ مَا تِتْعْطَى الشَّرِيعَة. آمَا وِينْ مَا ثَمَّاشْ شَرِيعَةْ الذَّنْبْ مَا يِتْحْسِبْشْ. 14آمَا مِنْ آدَمْ لْوَقْتْ مُوسَى المُوتْ حْكُمْ فِي البَشَرْ الكُلْهُمْ، حَتَّى فِي النَّاسْ الِّي مَا عَمْلُوشْ الذْنُوبْ كِيفْ مَا عْمَلْ آدَمْ. وْكَانْ آدَمْ مِثَالْ لِلِّي بَاشْ يْجِي بَعْدُو. 15آمَا المَوْهْبَة مْتَاعْ اللهْ مَا هِيشْ كِيفْ الذَّنْبْ. إِذَا كَانْ بَرْشَة نَاسْ مَاتُوا بِسْبَبْ ذَنْبْ إِنْسَانْ وَاحِدْ، رَاهِي النِّعْمَة مْتَاعْ اللهْ أَكْبِرْ ابَّرْشَة وِالعْطِيَّة مْتَاعُو الِّي عْطَاهَا لْبَرْشَة نَاسْ عْلَى طْرِيقْ النِّعْمَة مْتَاعْ إِنْسَانْ وَاحِدْ الِّي هُوَ يَسُوعْ المَسِيحْ. 16وْرَاهِي العْطِيَّة مَا هِيشْ كِيفْ الإِنْسَانْ الوَاحِدْ الِّي عْمَلْ ذَنْبْ. الحُكْمْ الِّي جَا مِنْ ذَنْبْ الإِنْسَانْ الوَاحِدْ خَلَّى النَّاسْ يِتْحْكُمْ عْلِيهُمْ. آمَا العْطِيَّة بِالنِّعْمَة، رَغْمِلِّي ثَمَّة بَرْشَة ذْنُوبْ، جَابِتْ التَّبْرِيرْ. 17إِذَا كَانْ بِسْبَبْ الذَّنْبْ مْتَاعْ الإِنْسَانْ الوَاحِدْ المُوتْ حْكُمْ فِي النَّاسْ عْلَى طْرِيقُو، قَدَّاشْ الِّي خْذَاوْ النِّعْمَة العْظِيمَة وِالعْطِيَّة مْتَاعْ البِرْ يُحْكْمُوا فِي الحَيَاةْ عْلَى طْرِيقْ إِنْسَانْ وَاحِدْ الِّي هُوَ يَسُوعْ المَسِيحْ!

18كِيفْ مَا ذَنْبْ وَاحِدْ خَلَّى النَّاسْ الكُلْهُمْ يِتْحْكَمْ عْلِيهُمْ، زَادَا بِرْ وَاحِدْ يْهِزْ النَّاسْ الكُلْهُمْ لِلبِرْ وِالحَيَاةْ. 19كِيفْ مَا بِالمَعْصْيَة مْتَاعْ الإِنْسَانْ الوَاحِدْ بَرْشَة نَاسْ تْرَدُّوا مِذْنْبِينْ، زَادَا بِالطَّاعَة مْتَاعْ الإِنْسَانْ الوَاحِدْ بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يِتْرَدُّوا أَبْرَارْ. 20الشَّرِيعَة جَاتْ بَاشْ الذْنُوبْ تُكْثُرْ، آمَا وِينْ تُكْثُرْ الذْنُوبْ تْزِيدْ تُكْثُرْ النِّعْمَة. 21بَاشْ كِيفْ مَا الخَطِيئَة حُكْمِتْ بَاشْ تْخَلِّي النَّاسْ يْمُوتُوا، النِّعْمَة زَادَا تُحْكُمْ عْلَى طْرِيقْ البِرْ بَاشْ تْخَلِّي النَّاسْ يَاخْذُوا الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ رَبّْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index