Search form

رُومَة 5:10

10رَاهُو إِذَا وَقْتِلِّي كُنَّا أَعْدَاءْ مْتَاعْ اللهْ تْصَالِحْنَا مْعَ اللهْ بِالمُوتْ مْتَاعْ إِبْنُو، إِمَّالاَ قَدَّاشْ أَكْثِرْ تَوَّا وْإِحْنَا مِتْصَالْحِينْ مْعَاهْ بَاشْ نُخْلْصُوا بِحْيَاةْ إِبْنُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index