Search form

رُومَة 5:11

11وْإِحْنَا زَادَا نَفْرْحُوا فِي اللهْ بْرَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي عْلَى طْرِيقُو تَوَّا تْصَالِحْنَا مْعَ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index