Search form

رُومَة 5:13

13الذَّنْبْ كَانْ فِي العَالَمْ قْبَلْ مَا تِتْعْطَى الشَّرِيعَة. آمَا وِينْ مَا ثَمَّاشْ شَرِيعَةْ الذَّنْبْ مَا يِتْحْسِبْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index