Search form

رُومَة 5:17

17إِذَا كَانْ بِسْبَبْ الذَّنْبْ مْتَاعْ الإِنْسَانْ الوَاحِدْ المُوتْ حْكُمْ فِي النَّاسْ عْلَى طْرِيقُو، قَدَّاشْ الِّي خْذَاوْ النِّعْمَة العْظِيمَة وِالعْطِيَّة مْتَاعْ البِرْ يُحْكْمُوا فِي الحَيَاةْ عْلَى طْرِيقْ إِنْسَانْ وَاحِدْ الِّي هُوَ يَسُوعْ المَسِيحْ!

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index