Search form

رُومَة 5:5

5وِالأَمَلْ فِي اللهْ مَا يْخَيِّبْنَاشْ، عْلَى خَاطِرْ اللهْ صَبْ مْحَبّْتُو في قْلُوبْنَا بِالرُّوحْ القُدُسْ الِّي عْطَاهُولْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index