Search form

رُومَة 6

المُوتْ وِالحَيَاةْ مْعَ المَسِيحْ

1إِمَّالاَ آشْ بَاشْ نْقُولُوا؟ يَاخِي نُقْعْدُوا نْعِيشُوا فِي الخَطِيئَة بَاشْ النِّعْمَة تُكْثُرْ؟ 2حَاشَا! أَحْنَا الِّي مُتْنَا عْلَى الخَطِيئَة كِيفَاشْ نَبْقَاوْ نْعِيشُوا فِيهَا؟ 3وِلاَّ مَا كُمْشْ عَارْفِينْ الِّي أَحْنَا الكُلْنَا الِّي تْعَمِّدْنَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ تْعَمِّدْنَا بَاشْ نْمُوتُوا مْعَاهْ؟ 4وْتِدْفِنَّا مْعَاهْ بِالمَعْمُودِيَّة فِي المُوتْ، بَاشْ كِيفْ مَا المَسِيحْ قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى بِالمَجْدْ مْتَاعْ الآبْ، هَكَّا أَحْنَا زَادَا بَاشْ نْعِيشُوا فِي الحَيَاةْ الجْدِيدَة. 5رَاهُو كِيفْ مَا تْوَحِّدْنَا مْعَاهْ كِمُتْنَا كِيفُو، زَادَا بَاشْ نِتْوَحّْدُوا مْعَاهْ كِنْقُومُوا كِيفْ مَا قَامْ هُوَ. 6وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي الإِنْسَانْ القْدِيمْ الِّي فِينَا تِصْلَبْ مْعَاهْ بَاشْ البْدَنْ مْتَاعْ الخَطِيئَة يِفْنَى، وْمَا عَادِشْ بَاشْ نَبْقَاوْ عَبِيدْ مْتَاعْ الخَطِيئَة. 7رَاهُو الِّي يْمُوتْ يْوَلِّي حُرْ مِالسُّلْطَة مْتَاعْ الخَطِيئَة. 8آمَا إِذَا كَانْ مُتْنَا مْعَ المَسِيحْ، رَانَا نِمّْنُوا الِّي أَحْنَا زَادَا بَاشْ نَحْيَاوْ مْعَاهْ. 9وْنَعْرْفُوا إِنُّو المَسِيحْ بَعْدْ مَا قَيّْمُو اللهْ مِنْ بِينْ المُوتَى مُوشْ بَاشْ يْمُوتْ مَرَّة أُخْرَى وِالمُوتْ مُوشْ بَاشْ يْكُونْ عَنْدُو سُلْطَة عْلِيهْ، 10وْكَوْنُو مَاتْ، هَاذَا مَعْنَاهْ إِنُّو مَاتْ مَرَّة وَحْدَة عْلَى الخَطِيئَة. وِالحَيَاةْ الِّي بَاشْ يْعِيشْهَا رَاهُو يْعِيشْهَا لِله، 11إِمَّالاَ إِنْتُومَا زَادَا يِلْزِمْكُمْ تِحْسْبُوا رْوَاحْكُمْ مُوتَى عْلَى الخَطِيئَة وْحَيِّينْ للهْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ.

12هَاذَاكَا عْلاَشْ مَا تْخَلِّيوْشْ الخَطِيئَة تْسَيْطِرْ عْلَى بْدُونَاتْكُمْ الفَانْيَة وِتْخَلِّيكُمْ اتَّبْعُوا الشْهَاوِي مْتَاعْهُمْ، 13مَا تْسَلّْمُوشْ الأَعْضَاءْ مْتَاعْ بْدُونَاتْكُمْ لِلخَطِيئَة بَاشْ يِتْعْمَلْ بِيهُمْ الشَّرْ، آمَا سَلّْمُوا رْوَاحْكُمْ للهْ كِيفْ نَاسْ رَجْعُوا مِالمُوتْ لِلحَيَاةْ، وسَلْمُوا الأَعْضَاءْ مْتَاعْكُمْ للهْ بَاشْ يِتْعْمَلْ بِيهُمْ البِرْ، 14رَاهِي الخَطِيئَة مَا عَادِشْ عِنْدْهَا حَتَّى سْيَادَة عْلِيكُمْ، مَا دَامْكُمْ مَا كُمْشْ تَحْتْ الشَّرِيعَة مْتَاعْ مُوسَى آمَا تَحْتْ النِّعْمَة.

عَبِيدْ مْتَاعْ البِرْ

15شْنُوَّة مَالاَ؟ يَاخِي نَعْمْلُوا الخَطِيئَة عْلَى خَاطِرْنَا مَا نَاشْ تَحْتْ الشَّرِيعَة آمَا تَحْتْ النِّعْمَة؟ حَاشَا! 16يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي إِذَا كَانْ تْسَلّْمُوا رْوَاحْكُمْ لأَيْ وَاحِدْ وِاطِّيعُوهْ كِيفْ العَبِيدْ، تْوَلِّيوْا العَبِيدْ مْتَاعُو؟ عَبِيدْ الخَطِيئَة الِّي تْهِزْ لِلمُوتْ وِلاَّ عَبِيدْ لِلطَّاعَة الِّي تْهِزْ لِلبِرْ. 17آمَا نُشْكْرُوا اللهْ إِنّْكُمْ إِنْتُومَا الِّي كُنْتُوا عَبِيدْ مْتَاعْ الخَطِيئَة وَلِّيتُوا اطِّيعُوا بِقْلُوبْكُمْ الكُلْهَا فِي التَّعْلِيمْ الِّي خْذِيتُوهْ، 18وِتْحَرِرْتُوا مِالخَطِيئَة وْوَلِّيتُوا عَبِيدْ مْتَاعْ البِرْ. 19نِتْكَلِّمْ كِيفْ بَشَرْ يْرَاعِي الِّي انْتُومَا مَا تْنَجّْمُوشْ تِفْهْمُونِي. إِمَّالاَ كِيفْ مَا سَلِّمْتُوا الأَعْضَاءْ مْتَاعْكُمْ لِلنْجَاسَة وِالفْسَادْ بَاشْ تَعْمْلُوا الشَّرْ، إِمَّالاَ تَوَّا سَلْمُوا الأَعْضَاءْ مْتَاعْكُمْ كِيفْ عَبِيدْ لِلبِرْ بَاشْ تِتْقَدّْسُوا. 20وْوَقْتِلِّي كُنْتُوا عَبِيدْ مْتَاعْ الخَطِيئَة، كُنْتُوا أَحْرَارْ مِالبِرْ. 21إِمَّالاَ شْنُوَّة اسْتْفِدْتُوا مِالحَاجَاتْ الِّي تَوَّا وَلِّيتُوا تِحْشْمُوا بِيهُمْ؟ رَاهُمْ الحَاجَاتْ هَاذُمْ إخّْرِتْهُمْ المُوتْ. 22آمَا تَوَّا، بَعْدْ مَا تْحَرِرْتُوا مِالخَطِيئَة وْوَلِّيتُوا العَبِيدْ مْتَاعْ اللهْ، الشَّيْء الِّي رْبِحْتُوهْ هُوَ القَدَاسَة الِّي تْهِزْ لِلحَيَاةْ الأَبَدِيَّة، 23رَاهُو الأَجْرْ مْتَاعْ الذْنُوبْ هُوَ المُوتْ، آمَا العْطِيَّة مْتَاعْ اللهْ هِيَ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة فِي المَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index