Search form

رُومَة 6:17

17آمَا نُشْكْرُوا اللهْ إِنّْكُمْ إِنْتُومَا الِّي كُنْتُوا عَبِيدْ مْتَاعْ الخَطِيئَة وَلِّيتُوا اطِّيعُوا بِقْلُوبْكُمْ الكُلْهَا فِي التَّعْلِيمْ الِّي خْذِيتُوهْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index