Search form

رُومَة 6:3

3وِلاَّ مَا كُمْشْ عَارْفِينْ الِّي أَحْنَا الكُلْنَا الِّي تْعَمِّدْنَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ تْعَمِّدْنَا بَاشْ نْمُوتُوا مْعَاهْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index