Search form

رُومَة 6:6

6وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي الإِنْسَانْ القْدِيمْ الِّي فِينَا تِصْلَبْ مْعَاهْ بَاشْ البْدَنْ مْتَاعْ الخَطِيئَة يِفْنَى، وْمَا عَادِشْ بَاشْ نَبْقَاوْ عَبِيدْ مْتَاعْ الخَطِيئَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index