Search form

رُومَة 7

مِثَالْ العِرْسْ

1يَاخِي مَا كُمْشْ عَارْفِينْ يَا الإِخْوَة، وْرَانِي نْكَلِّمْ فِي الِّي يَعْرْفُوا الشَّرِيعَة، الِّي الشَّرِيعَة عِنْدْهَا سُلْطَة عْلَى الإِنْسَانْ وَقْتِلِّي هُوَ حَيْ آكَاهُو؟ 2وِالمْرَا المْعَرّْسَة تَرْبِطْهَا الشَّرِيعَة بْرَاجِلْهَا مَا دَامُو حَيْ، آمَا إِذَا كَانْ يْمُوتْ رَاجِلْهَا رَاهِي تِتْحَرِرْ مِالشَّرِيعَة الِّي تَرْبِطْهَا بِيهْ. 3إِمَّالاَ إِذَا كَانْ تِمْشِي مْعَ رَاجِلْ آخَرْ وَقْتِلِّي رَاجِلْهَا حَيْ رَاهِي تِتْسَمَّى زَانْيَة. آمَا إِذَا كَانْ رَاجِلْهَا يْمُوتْ تِتْحَرِرْ مِالشَّرِيعَة هَاذِي، وْمَا هِيشْ زَانْيَة إِذَا كَانْ تْعَرِّسْ بْرَاجِلْ آخَرْ. 4وْهَكَّا إِنْتُومَا زَادَا يَا إِخْوْتِي، مُتُّوا عْلَى شَرِيعِةْ مُوسَى عْلَى طْرِيقْ البْدَنْ مْتَاعْ المَسِيحْ بَاشْ تْوَلِّيوْا تَابْعِينْ لْوَاحِدْ آخَرْ، لِلِّي قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى، بَاشْ تْجِيبُوا ثَمَرْ للهْ. 5وَقْتِلِّي كُنَّا عَايْشِينْ فِي البْدَنْ، شْهَاوِي الذْنُوبْ مْتَاعْنَا الِّي ظَهّْرِتْهُمْ الشَّرِيعَة كَانُوا يِخْدْمُوا فِي أَعْضَاءْ البْدَنْ مْتَاعْنَا بَاشْ يْخَلُّونَا نْجِيبُوا ثَمَرْ لِلمُوتْ. 6آمَا تَوَّا رَانَا تْحَرِّرْنَا مِالشَّرِيعَة، كِمُتْنَا عْلَى هَاكَا الِّي كَانِتْ رَابْطِتْنَا، بَاشْ نِخْدْمُوا تَحْتْ الحَيَاةْ الجْدِيدَة مْتَاعْ الرُّوحْ القُدُسْ، مُوشْ تَحْتْ سُلْطِةْ القَانُونْ القْدِيمْ الِّي هُوَ مَكْتُوبْ.

الشَّرِيعَة وِالخَطِيئَة

7إِمَّالاَ آشْ بَاشْ نْقُولُوا؟ يَاخِي الشَّرِيعَة خَطِيئَة؟ حَاشَا! رَانِي مَا كُنْتِشْ بَاشْ نَعْرِفْ الخَطِيئَة كَانْ مَا جَاتِشْ ثَمَّة شَرِيعَةْ. مَا كُنْتِشْ بَاشْ نَعْرِفْ آشْ مَعْنَاهَا الشَّهْوَة لُوكَانْ الشَّرِيعَة مَا قَالِتْشْ: «مَا تِشْتْهَاشْ» 8آمَا الذْنُوبْ لْقَاتْ الفُرْصَة فِي الوْصِيَّة بَاشْ تْحَرِّكْ فِيَّ الشْهَاوِي الكُلْهَا، مِنْ غِيرْ شَرِيعَةْ الذْنُوبْ مِيتَة. 9قْبَلْ كُنْتْ نَحْيَى مِنْ غِيرْ الشَّرِيعَة مْتَاعْ مُوسَى، آمَا وَقْتِلِّي الوْصَايَا مْتَاعْ الشَّرِيعَة جَاتْ الذْنُوبْ حْيَاتْ. 10وْآنَا مُتْ، وِالوْصِيَّة الِّي تَعْطِي الحَيَاةْ، هَزِّتْنِي آنَا لِلمُوتْ، 11رَاهِي الذْنُوبْ لْقَاتْ فُرْصِتْهَا فِي الوْصِيَّة، يَاخِي خِدْعِتْنِي وْقِتْلِتْنِي بِيهَا.

12إِمَّالاَ رَاهِي الشَّرِيعَة مُقَدّْسَة، وِالوْصِيَّة مُقَدّْسَة وْعَادْلَة وْصَالْحَة. 13يَاخِي الشَّيْء الصَّالِحْ اسَّبِبْلِي فِي المُوتْ؟ حَاشَا! رَاهِي الذْنُوبْ هِيَ الِّي خَلاَّتْنِي نْمُوتْ عْلَى طْرِيقْ الشَّيْء الصَّالِحْ، بَاشْ تُظْهُرْ عْلَى حْقِيقِتْهَا، وِعْلَى طْرِيقْ الوْصِيَّة تُظْهُرْ الِّي هِيَ مِذْنْبَة بَرْشَة.

الإِنْسَانْ يِتْعَارِكْ مْعَ رُوحُو

14وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي الشَّرِيعَة رُوحِيَّة، آمَا آنَا رَانِي بَشَرْ تْبِعْتْ كِيفْ عَبْدْ لِلذْنُوبْ: 15مَا نِيشْ عَارِفْ عْلَى رُوحِي شْنُوَّة نَعْمِلْ، رَانِي الِّي نْحِبْ نَعْمْلُو مَا نَعْمْلُوشْ، وِلِّي مَا نْحِبِّشْ نَعْمْلُو نَعْمْلُو. 16وْكِنَعْمِلْ الشَّيْء الِّي مَا نْحِبُّوشْ، نْوَافِقْ الِّي الشَّرِيعَة صَالْحَة. 17إِمَّالاَ مَا نِيشْ آنَا الِّي قَاعِدْ نَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَاكَا، آمَا رَاهِي الذْنُوبْ الِّي سَاكْنَة فِيَّ 18رَانِي نَعْرِفْ الِّي مَا فِيَّ حَتَّى حَاجَة تُصْلُحْ، مَعْنَاهَا فِي بَدْنِي. نْحِبْ نَعْمِلْ الخِيرْ، آمَا مَا انَّجِّمْشْ نَعْمْلُو. 19رَانِي مَا نَعْمِلْشْ الخِيرْ الِّي نْحِبْ نَعْمْلُو، آمَا نَعْمِلْ الشَّرْ الِّي مَا نْحِبِّشْ نَعْمْلُو. 20وْإِذَا كَانْ نَعْمِلْ الشَّيْء الِّي مَا نْحِبِّشْ نَعْمْلُو، رَانِي مَا نِيشْ آنَا الِّي نَعْمِلْ فِيهْ، رَاهِي الذْنُوبْ الِّي سَاكْنَة فِيَّ. 21إِمَّالاَ رَاهِي وَلاَّتْ كِيفْ القَانُونْ، كِنْحِبْ نَعْمِلْ الخِيرْ مَا نَلْقَى قُدَّامِي كَانْ الشَّرْ انَّجِّمْ نَعْمْلُو. 22رَانِي فِي قَلْبِي نْحِبْ شَرِيعِةْ اللهْ أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ. 23آمَا رَانِي نْشُوفْ فِي قَانُونْ آخَرْ فِي الأَعْضَاءْ مْتَاعِي يْحَارِبْ فِي القَانُونْ مْتَاعْ عَقْلِي وِيْخَلِّينِي مَرْبُوطْ فِي القَانُونْ مْتَاعْ الذْنُوبْ الِّي سَاكِنْ فِي الأَعْضَاءْ مْتَاعِي. 24يَا وِيلِي آنَا الإِنْسَانْ المِسْكِينْ! شْكُونْ بَاشْ يْمَنَّعْنِي مِالبْدَنْ هَاذَا الِّي هَازْنِي لِلمُوتْ؟ 25الحَمْدْ للهْ بْرَبْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. آنَا نِخْدِمْ فِي شَرِيعِةْ اللهْ بْعَقْلِي، آمَا نِخْدِمْ فِي قَانُونْ الذْنُوبْ ابَّدْنِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index