Search form

رُومَة 7:1

مِثَالْ العِرْسْ

1يَاخِي مَا كُمْشْ عَارْفِينْ يَا الإِخْوَة، وْرَانِي نْكَلِّمْ فِي الِّي يَعْرْفُوا الشَّرِيعَة، الِّي الشَّرِيعَة عِنْدْهَا سُلْطَة عْلَى الإِنْسَانْ وَقْتِلِّي هُوَ حَيْ آكَاهُو؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index