Search form

رُومَة 7:15

15مَا نِيشْ عَارِفْ عْلَى رُوحِي شْنُوَّة نَعْمِلْ، رَانِي الِّي نْحِبْ نَعْمْلُو مَا نَعْمْلُوشْ، وِلِّي مَا نْحِبِّشْ نَعْمْلُو نَعْمْلُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index