Search form

رُومَة 7:16

16وْكِنَعْمِلْ الشَّيْء الِّي مَا نْحِبُّوشْ، نْوَافِقْ الِّي الشَّرِيعَة صَالْحَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index