Search form

رُومَة 7:2

2وِالمْرَا المْعَرّْسَة تَرْبِطْهَا الشَّرِيعَة بْرَاجِلْهَا مَا دَامُو حَيْ، آمَا إِذَا كَانْ يْمُوتْ رَاجِلْهَا رَاهِي تِتْحَرِرْ مِالشَّرِيعَة الِّي تَرْبِطْهَا بِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index