Search form

رُومَة 7:20

20وْإِذَا كَانْ نَعْمِلْ الشَّيْء الِّي مَا نْحِبِّشْ نَعْمْلُو، رَانِي مَا نِيشْ آنَا الِّي نَعْمِلْ فِيهْ، رَاهِي الذْنُوبْ الِّي سَاكْنَة فِيَّ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index