Search form

رُومَة 7:5

5وَقْتِلِّي كُنَّا عَايْشِينْ فِي البْدَنْ، شْهَاوِي الذْنُوبْ مْتَاعْنَا الِّي ظَهّْرِتْهُمْ الشَّرِيعَة كَانُوا يِخْدْمُوا فِي أَعْضَاءْ البْدَنْ مْتَاعْنَا بَاشْ يْخَلُّونَا نْجِيبُوا ثَمَرْ لِلمُوتْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index