Search form

رُومَة 8:18

المَجْدْ الِّي جَايْ

18العْذَابْ الِّي نْعَانِيوْ فِيهْ فِي الوَقْتْ الحَاضِرْ مَا يْجِي حَتَّى شَيْء قُدَّامْ المَجْدْ الِّي بَاشْ يُظْهُرْ فِينَا فِي المُسْتَقْبِلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index