Search form

رُومَة 8:26

26وْهَكَّا زَادَا الرُّوحْ القُدُسْ يْعَاوِنَّا فِي ضَعْفْنَا. رَانَا مَا نَعْرْفُوشْ كِيفَاشْ نْصَلِّيوْ كِيفْ مَا يِلْزِمْ، آمَا الرُّوحْ القُدُسْ بِيدُو يِشْفَعْ فِينَا بِوْجَايِعْ مَا تِتْوْصُفْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index