Search form

رُومَة 8:28

28وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي الحَاجَاتْ الكُلْهَا تِخْدِمْ فِي مَصْلَحْةْ النَّاسْ الِّي يْحِبُّوا رَبِّي، الِّي عَيّْطِلْهُمْ كِيفْ مَا قْصَدْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index