Search form

رُومَة 8:3

3رَاهُو اللهْ عْمَلْ الشَّيْء الِّي الشَّرِيعَة مَا نَجّْمِتْشْ تَعْمْلُو بِسْبَبْ طْبِيعِةْ البَشَرْ الضْعِيفَة، كِبْعَثْ ابْنُو فِي بْدَنْ يِشْبِهْ لِلبْدَنْ المِذْنِبْ كَفَّارَة عْلَى الذْنُوبْ وِالمَعْصْيَة تِحْكَمْ عْلِيهَا فِي البْدَنْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index