Search form

رُومَة 8:34

34شْكُونْ الِّي بَاشْ يُحْكُمْ عْلِيهُمْ؟ مُوشْ المَسِيحْ يَسُوعْ، الِّي مَاتْ، وْهُوَ الِّي قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى، الِّي هُوَ عْلَى يْمِينْ اللهْ يِشْفَعْ فِينَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index