Search form

رُومَة 8:4

4بَاشْ يْتِمْ فِينَا أَحْنَا الشَّيْء الِّي تُفْرْضُو الشَّرِيعَة، أَحْنَا الِّي نْعِيشُوا كِيفْ مَا يْحِبْ الرُّوحْ القُدُسْ مُوشْ كِيفْ مَا يْحِبْ البْدَنْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index