Search form

رُومَة 8:5

5رَاهُمْ الِّي يْعِيشُوا كِيفْ مَا يْحِبْ البْدَنْ يْفَكّْرُوا فِي الحَاجَاتْ مْتَاعْ البْدَنْ، وِلِّي يْعِيشُوا كِيفْ مَا يْحِبْ الرُّوحْ القُدُسْ يْفَكّْرُوا فِي الحَاجَاتْ مْتَاعْ الرُّوحْ القُدُسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index