Search form

رُومَة 9:11

11وْبَاشْ يَبْقَى الشَّيْء الِّي عْلَى خَاطْرُو خْتَارْهُمْ اللهْ، وِلِّي هُوَ الدَّعْوَة مْتَاعُو مُوشْ الأَعْمَالْ، وَقْتِلِّي هُومَا مَازَالُوا مَا تْوِلْدُوشْ وْمَا زَالُوا مَا عَمْلُوشْ لاَ الخِيرْ وْلاَ الشَّرْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index