Search form

تِيطُسْ 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ عَبْدْ اللهْ وْرَسُولْ يَسُوعْ المَسِيحْ بَاشْ يِهْدِي الِّي خْتَارْهُمْ اللهْ لِلإِيمَانْ وِلْمَعْرِفْةْ الحَقْ الِّي تْوَافِقْ التَّقْوَى 2وْهُومَا عِنْدْهُمْ أَمَلْ فِي الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة الِّي وْعِدْ بِيهَا اللهْ الصَّادِقْ مِنْ أَوِّلْ الدِّنْيَا، 3وْظَهِّرْ كِلْمْتُو فِي وَقْتْهَا بِالبْشَارَة الِّي آنَا تِمِّنْتْ عْلِيهَا كِيفْ مَا أْمَرْ اللهْ مُخَلِّصْنَا، 4لْتِيطُسْ وِلْدِي الحَقَّانِي فِي الإِيمَانْ الِّي أَحْنَا مِتْشَارْكِينْ فِيهْ. النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ عْلِيكْ مِنْ اللهْ الآبْ وِالمَسِيحْ يَسُوعْ مُخَلِّصْنَا.

تِيطُسْ فِي كْرِيتْ

5خَلِّيتِكْ فِي كْرِيتْ بَاشْ تْكَمِّلْ تْنَظِّمْ الحَاجَاتْ النَّاقْصَة وِتْحُطْ شْيُوخْ فِي كُلْ مْدِينَة كِيفْ مَا وَصِّيتِكْ، 6تْحُطْ الِّي مَا عْلِيهِشْ لُومْ، ورَاجِلْ مْرَا وَحْدَة، وِوْلاَدُو مُؤْمْنِينْ وْمَا هُمْشْ مَتْهُومِينْ بِالخْلاَعَة وِالعِصْيَانْ. 7الأُسْقُفْ يِلْزْمُو يْكُونْ وْكِيلْ عْلَى خِدْمِةْ اللهْ وْيِلْزْمُو يْكُونْ مَا عْلِيهِشْ لُومْ، كِيفْ إِنْسَانْ مْكَلّْفُو اللهْ وْمَا يِلْزْمُوشْ يْكُونْ مِتْكَبِّرْ وْلاَ مُغْشَاشْ وْلاَ سُكَّارْجِي وِلاَّ يِتْصَرِّفْ بْقُوَّة وِلاَّ طَامِعْ فِي الرِّبْحْ الحْرَامْ، 8آمَا يِلْزْمُو يْكُونْ يْضَيِّفْ البْرَايْنِيَّة وِيْحِبْ الخِيرْ وِرْزِينْ وْعَادِلْ وْتَقِي وْيِتْحَكِّمْ فِي رُوحُو 9وِيْشِدْ صْحِيحْ فِي الكْلاَمْ الصَّادِقْ الِّي يْوَافِقْ الوْصَايَا مْتَاعْنَا، بَاشْ يْكُونْ قَادِرْ بَاشْ يُوعِظْ عْلَى التَّعْلِيمْ الصْحِيحْ وِيْرُدْ عْلَى المْعَارْضِينْ. 10رَاهُو ثَمَّة بَرْشَة نَاسْ مَا يِسْمْعُوشْ الكْلاَمْ، وْهُومَا يِخْدْعُوا فِي النَّاسْ بِالكْلاَمْ الفَارِغْ، وْبِالأَخَصْ مِنْ بِينْ اليْهُودْ، 11يِلْزْمِكْ تْسَكّْرِلْهُمْ افَّامْهُمْ، رَاهُمْ يْدَمّْرُوا فِي بْيُوتْ بْكُلْهَا وَقْتِلِّي يْعَلّْمُوا حَاجَاتْ مَا عِنْدْهُمْشْ الحَقْ بَاشْ يْعَلّْمُوهَا عْلَى خَاطِرْ الرِّبْحْ الحْرَامْ. 12وْوَاحِدْ مِنْهُمْ وْهُوَ نَبِي مْتَاعْهُمْ قَالْ عْلِيهُمْ: «الكَرِيتِيِّينْ كَذَّابِينْ وْهُومَا وُحُوشْ خَايْبَة يَاكْلُوا بَرْشَة وْيُرْقْدُوا بَرْشَة.» 13وِالشّْهَادَة هَاذِي صَادْقَة، إِمَّالاَ يِلْزْمِكْ تْوَبِّخْهُمْ بْقُوَّة بَاشْ إِيمَانْهُمْ يِتْصَلِّحْ، 14وْمَا يِتْلْهَاوْشْ بِخْرَافَاتْ مْتَاعْ اليْهُودْ ووْصَايَا مْتَاعْ نَاسْ بِعْدُوا عْلَى الحَقْ. 15كُلْ شَيْء طَاهِرْ لِلنَّاسْ الطَّاهْرِينْ، وْحَتَّى شَيْء مَا هُو طَاهِرْ لِلمَنْزُوسِينْ وِلِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ، حَتَّى مِنْ عْقُولْهُمْ وْضَمَايِرْهُمْ مَنْزُوسَة. 16يَدَّعِيوْ الِّي هُومَا يَعْرْفُوا اللهْ، آمَا يُنْكْرُوهْ فِي أَعْمَالْهُمْ. هُومَا مَنْزُوسِينْ عَاصِينْ مَا هُمْشْ قَادْرِينْ بَاشْ يَعْمْلُوا أَيْ حَاجَة صَالْحَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index