Search form

تِيطُسْ 2

وْصَايَا لِلمُؤْمْنِينْ

1آمَا إِنْتِ تْكَلِّمْ بِالشَّيْء الِّي يْوَافِقْ التَّعْلِيمْ الصْحِيحْ. 2خَلِّي الكْبَارْ يْكُونُوا فَايْقِينْ وْمَحْتَرْمِينْ وِرْزَانْ، وْإِيمَانْهُمْ وِمْحَبِّتْهُمْ وْصَبْرْهُمْ صْحِيحْ. 3وِالعْزَايِزْ زَادَا يِتْصَرّْفُوا كِيفْ مَا يْلِيقْ بِنْسَاء يِمْشِيوْ فِي طْرِيقْ القَدَاسَة، مَا يَحْكِيوْشْ عْلَى النَّاسْ وْمَا يِسْكْرُوشْ وْيَهْدِيوْ لِلخِيرْ، 4يْعَلّْمُوا النْسَاء الصْغَارْ كِيفَاشْ يْحِبُّوا رْجَالْهُمْ وِوْلاَدْهُمْ، 5رْزَانْ وْطَاهْرِينْ يَعْرْفُوا كِيفَاشْ يِتْصَرّْفُوا فِي بْيُوتْهُمْ، طَيّْبِينْ وِيْطِيعُوا رْجَالْهُمْ، بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ مَا يَحْقِرْ كْلاَمْ اللهْ.

6وْأَكِّدْ عْلَى الشَّبَابْ زَادَا بَاشْ يْكُونُوا رْزَانْ. 7وْإِنْتِ بِيدِكْ كُونْ مِثَالْ لِيهُمْ فِي الأَعْمَالْ الصَّالْحَة، وْوَرِّي الِّي انْتِ رْزِينْ وِصْحِيحْ فِي التَّعْلِيمْ مْتَاعِكْ. 8وْخَلِّي كْلاَمِكْ يْكُونْ صْحِيحْ مَا عْلِيهِشْ لُومْ، وِلِّي جَايْ ضِدِّكْ يِحْشِمْ عْلَى رُوحُو وْمَا يْشِدِّشْ عْلِينَا حَتَّى حَاجَة خَايْبَة.

9وِالعَبِيدْ بَاشْ يْطِيعُوا سْيَادْهُمْ وِيْخَلِّيوْهُمْ يَرْضَاوْ عْلِيهُمْ فِي كُلْ شَيْء، وْمَا يْخَالْفُوهُمْشْ 10وْمَا يِسْرْقُولْهُمْشْ حَتَّى شَيْء، آمَا دِيمَا يِخْدْمُوهُمْ بْأَمَانَة، وْهَكَّا يْوَرِّيوْ الِّي الوْصَايَا مْتَاعْ اللهْ مُخَلِّصْنَا عْظِيمَة فِي كُلْ شَيْء.

11وْنِعْمِةْ اللهْ، العِينْ مْتَاعْ الخَلاَصْ لِلنَّاسْ الكُلْ، ظُهْرِتْ 12بَاشْ تْعَلِّمْنَا إِنَّا نِبْعْدُوا عْلَى الكُفْرْ وِالشْهَاوِي مْتَاعْ الدِّنْيَا هَاذِي بَاشْ نْعِيشُوا رْزَانْ وْصَالْحِينْ وِنْخَافُوا رَبِّي فِي العَالَمْ هَاذَا، 13ونِسْتَنَّاوْ الأَمَلْ المُبَارَكْ وْانُّو يُظْهُرْ مَجْدْ اللهْ العْظِيمْ وْمُخَلِّصْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ 14الِّي ضَحَّى بْرُوحُو عْلَى خَاطِرْنَا بَاشْ يِفْدِينَا مِنْ كُلْ شَرْ وِيْطَهِّرْنَا وِيْرُدّْنَا شَعْبْ مْتَاعُو هُوَ مِتْحَمِّسْ للأعْمَالْ الصَّالْحَة.

15هَكَّا اتْكَلِّمْ وْأَوْعِظْ وْوَبِّخْ بِالسُّلْطَة الِّي عِنْدِكْ. وْمَا تْخَلِّيشْ حَتَّى وَاحِدْ يَحْقْرِكْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index