Search form

تِيطُسْ 2:7

7وْإِنْتِ بِيدِكْ كُونْ مِثَالْ لِيهُمْ فِي الأَعْمَالْ الصَّالْحَة، وْوَرِّي الِّي انْتِ رْزِينْ وِصْحِيحْ فِي التَّعْلِيمْ مْتَاعِكْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index