Search form

تِيطُسْ 3

السِّيرَة مْتَاعْ المَسِيحِيِّينْ

1ذَكِّرْ المُؤْمْنِينْ بَاشْ يِسْمْعُوا كْلاَمْ الحُكَّامْ وِالنَّاسْ الِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة وِيْطِيعُوهُمْ وِيْكُونُوا مُسْتْعَدِّينْ بَاشْ يَعْمْلُوا الأَعْمَالْ الصَّالْحَة الكُلْهَا، 2وْمَا يْسِبُّوشْ حَتَّى حَدْ وْمَا يِتْعَارْكُوشْ مْعَ حَتَّى حَدْ، آمَا يْكُونُوا طَيّْبِينْ يِتْصَرّْفُوا مْعَ النَّاسْ الكُلْهُمْ بِسْيَاسَة. 3رَانَا أَحْنَا زَادَا قْبَلْ كُنَّا جَاهْلِينْ عَاصِينْ وْضَالِّينْ، عَبِيدْ مْتَاعْ الشْهَاوِي وِالشِّيخَاتْ الكُلْهَا، نْعِيشُوا فِي الخُبْثْ وِالحُسْدْ، مَكْرُوهِينْ وْنَكْرْهُوا بْعَضْنَا. 4وْوَقْتِلِّي ظْهُرْ الحَنَانْ مْتَاعْ اللهْ مُخَلِّصْنَا وِبْهَاوْتُو مْعَ البَشَرْ، 5خَلِّصْنَا، مُوشْ عْلَى خَاطِرْ حَاجَة صَالْحَة عْمَلْنَاهَا، آمَا عْلَى خَاطْرُو حَبْ بْرَحْمْتُو وِبْغَسْلاَنْ الوْلاَدَة الثَّانْيَة وِالرُّوحْ القُدُسْ الِّي جَدِّدْنَا 6الِّي اللهْ خَلاَّهْ يْفِيضْ عْلِينَا بَرْشَة بْيَسُوعْ المَسِيحْ مُخَلِّصْنَا، 7بَاشْ نِتْبَرَرُوا بْنِعْمِةْ المَسِيحْ وِنْوَلِّيوْ وَارْثِينْ بِالأَمَلْ مْتَاعْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة.

وْصَايَا لْتِيطُسْ

8الكْلاَمْ هَاذَا صْحِيحْ، وِنْحِبِّكْ تْكُونْ صْعِيبْ فِي الحَاجَة هَاذِي بَاشْ المُؤْمْنِينْ بِالله يِتْلْهَاوْ بِالأَعْمَالْ الصَّالْحَة، رَاهُو الشَّيْء هَاذَا بَاهِي وْفِيهْ فَايْدَة لِلنَّاسْ. 9آمَا النِّقَاشَاتْ الفَارْغَة وِحْكَايَاتْ الأَصْلْ مْتَاعْ العَايْلاَتْ وِالعَرْكْ وِالنِّقَاشْ عْلَى الشَّرِيعَة تْجَنِّبْهَا عْلَى خَاطِرْهَا مَا تْفِيدِشْ وْمَا تِنْفَعْشْ. 10وِلِّي يْجِيبْ حْكَايَاتْ غَالْطَة ابْعِدْ عْلِيهْ بَعْدْ مَا تْنَبّْهُو مَرَّة وْمَرّْتِينْ، 11وْإِنْتِ تَعْرِفْ إِنُّو النَّاسْ الِّي كِيفُو يْضِيعُوا وْيَعْمْلُوا الذْنُوبْ وْيُحْكُمُوا عْلَى رْوَاحْهُمْ.

12وْوَقْتِلِّي نَبْعِثْلِكْ أَرْتِيمَاسْ وِلاَّ تِيخِيكُسْ إِيجَا فِيسَعْ وْتَبَّعْنِي لْنِيكُوبُولِيسْ عْلَى خَاطِرْنِي قَرِرْتْ بَاشْ نْعَدِّي الشْتَاء لْغَادِي.

13عَاوِنْ زِينَاسْ المُحَامِي وْأَبُلُّوسْ عْلَى قَدْرْ مَا تِقْدِرْ بَاشْ يْحَضّْرُوا رْوَاحْهُمْ لِلسْفَرْ وْمَا يُنْقُصْهُمْ حَتَّى شَيْء. 14وِجْمَاعِتْنَا المُؤْمْنِينْ يِلْزِمْهُمْ يِتْعَلّْمُوا كِيفَاشْ يَعْمْلُوا الحَاجَاتْ الصَّالْحَة بِالبَاهِي بَاشْ يْتَمَمُوا الحَاجَاتْ اللاَّزْمَة، بَاشْ حْيَاتْهُمْ مَا تْكُونِشْ فَارْغَة.

15يْسَلْمُوا عْلِيكْ الِّي مْعَايَا الكُلْهُمْ. سَلِّمْ عْلَى حْبَابْنَا فِي الإِيمَانْ. وِالنِّعْمَة تْكُونْ مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index