Search form

تِيطُسْ 3:12

12وْوَقْتِلِّي نَبْعِثْلِكْ أَرْتِيمَاسْ وِلاَّ تِيخِيكُسْ إِيجَا فِيسَعْ وْتَبَّعْنِي لْنِيكُوبُولِيسْ عْلَى خَاطِرْنِي قَرِرْتْ بَاشْ نْعَدِّي الشْتَاء لْغَادِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index