Search form

تِيطُسْ 3:2

2وْمَا يْسِبُّوشْ حَتَّى حَدْ وْمَا يِتْعَارْكُوشْ مْعَ حَتَّى حَدْ، آمَا يْكُونُوا طَيّْبِينْ يِتْصَرّْفُوا مْعَ النَّاسْ الكُلْهُمْ بِسْيَاسَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index