Search form

تِيطُسْ 3:9

9آمَا النِّقَاشَاتْ الفَارْغَة وِحْكَايَاتْ الأَصْلْ مْتَاعْ العَايْلاَتْ وِالعَرْكْ وِالنِّقَاشْ عْلَى الشَّرِيعَة تْجَنِّبْهَا عْلَى خَاطِرْهَا مَا تْفِيدِشْ وْمَا تِنْفَعْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index