Search form

1 Gaolliqthu 2

Yeiqsul Khali khanq sil-a nail ganl geeqlaoq daoq

1Aqivq jaqbheq juq-ol, milnee uqnee ngal nuljuq jaol nail bha Miqyail nail ganl salkhil khanq nail daoq cavq lee-u phao, naldaiq meeq nail daoq ge ge-ail cavq lee-a nail maq ngel-ail. Neenoeq neekha aol nail daoq ge ge-ail cavq-a nail iqsanl maq ngel-ail. 2Ngal nuljuq nee mail jaol-u phao, lavqyavq kovtavq bhai khanqsil-a nail Yeiqsul Khali bhai taivq-ail heeq kivq naol dai, ngal noeqceiv-ai thaq nail ngaol. 3Ngal nuljuq nee mail jaol-u phao, gaq teevq peivq-ail maq aol ail, geesil khi aqjuq juq juq-ail jaol-a nail ngaol. 4Ngaq-i mail ge nail thail nail daoq juq khi daoq cavq cavq nail ganl neq, tsaol-aq yaq nail neenoeq neekha bhai juq khi jalmul mul lee-a nail maq ngel. Aqhaqlal Miqyail nail bhaqaoq bhi dov lal dai, nl lee-a nail teevq-eel ngaol. 5Alheel ngel-i mail, nuljuq nail neema thaqtsaol nail phaq neq, tsaol-aq yaq nail neenoeq neekha nail kovtavq bhai ivq nail maq ngel-ail. Miqyail nail bhaqaoq kov-uvq bhai ivq nail ngaol.

Aqhaqlal Miqyail-i mail phaodaiq lavq nail juq

6Neema thaqtsaol nail phao gaq kav lal-a nail juq bhai nvjuq neenoeq neekha bhai tavq lai nail daoq saol bhiq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, miltsaq nail neenoeq neekha bhai ge nail maq ngel. Peivq-ail boev-ail nia nail miltsaq khe heeqphaq juq nail neenoeq neekha bhai ge nail iqsanl maq ngel. 7Oiltsail-ai thaq khi, daoqceevq navq deedee nail, Miqyail nail neenoeq neekha bhai nvjuq saol bhiq nail ngaol. Neenoeq neekha al bhaqda nee, ngadao juq seiqleiq khaoqsail ya dai, miltsaq niil maq teivq-u nee mail Miqyail-i mail noeqceiv-ai thaq nail ngaol. 8Miltsaq kovtavq khe heeqphaq juq neq, neenoeq neekha niilniai maq heeq nia-ail. Aqyu juq heeq nia-ail nul neq, seiqleiq khaoqsail eeq nail Heeqphaq bhai lavqyavq kovtavq-ai maq tavq heivq-ail. 9Jalliq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail khe-ai,

“Miqyail bhai gaiq-a nail

tsaol-aq nail haqbhoil,

aivq-i mail lainq-ai

thaq nail juq bhai

maivneev maq moel daiq,

naqkhaol maq gaiq daiq,

tsaol-aq nail

neema lavqkhoel-ai

maq noeq moel daiq-al” dai,

gevq-ai thaq nail ngaol.

10Miqyail neq, aivq nail Aqhaqlal bhai juq khi al juq ngadao bhai phaodaiq lavq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Aqhaqlal Miqyail neq, yaoq phaq yaoq-ao nee bhai halpov moel khi, Miqyail nail daoqceevq mao-ail navq nail juq bhai iqsanl halpov moel nail ngaol. 11Tsaol-aq nail lavqkhoel bhai aol nail neema maq ngel nail neq, tsaol-aq bhai tavq nail juq bhai khaq sil gaq heeq nia nail-aiq. Alhai dul dai, Miqyail nail Aqhaqlal maq ngel nail neq, Miqyail bhai tavq nail juq bhai teevq gaq-ail maq heeq nia-ail. 12Ngadao neq, miltsaq yaq nail neema ya-a nail maq ngel. Miqyail-i mail ngadao bhai bivq lavq-a nail juq iqsanl bhai heeq nia dai, Miqyail nee mail lee-a nail Aqhaqlal Miqyail bhai ya-a nail ngaol. 13Nvjuq ganl al cavq-u phao, tsaol-aq nail neenoeq neekha bhai juq juq-ail cavq nail maq ngel. Aqhaqlal Miqyail cavq lavq nail khe-ai, cavq nail ngaol. Aqhaqlal phao khe ganl cavq-u phao, aqhaqlal phao tavq nail juq bhai juq juq-ail cavq bhiq cov bhiq nail ngaol. 14Aqhaqlal Miqyail maq ya-a nail tsaol-aq khul gaq maqkhaiq, Miqyail nail Aqhaqlal bhai tavq nail juq bhai maq hav bhoel-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, al juq neq, aivq nail haqbhoil neenoeq neekha maq aol nail juq pevq nail ngaol. Aqhaqlal phao taivq-ail al juq bhai tselpav khi gov heeq nia nail ngel-i mail, aivq al juq bhai maq gov heeq nia-ail. 15Aqhaqlal phao noeq dov nia nail tsaol-aq, iqsanl bhai tselpav bhoilpav nia nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, tsaol-aq al gaq nail ganl bhai teevq gaq-ail maq tselpav nia-ail.

16Heeqphaq Miqyail bhai

neenoeq neekha bivq dai,

khaq sil gaq

aivq nail neema bhai

heeq nia nail-aiq.

Thailhai ngaol-aoq, ngadao neq, Khali nail neema aol nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index