Search form

1 Yaolhaq 4

Miqyail bhai tavq nail aqhaqlal

1Ngal mailma-ail gaiq-a nail aqtsaoq juq-ol, khal ngel nail aqhaqlal bhai nuljuq neema thaq thaqtsaol. Aqhaqlal al, Miqyail jaol nail nee lee thaq nail ngel-ail laiq dai, iqmoeq laonqdaiq yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq, Miqyail nail haqbhoil gedan naol dai, ge khi ngaol-aoq, maldil maq ngel nail tsaol-aq juq miltsaq doi dai, ail bhee-ai thaq nail ngaol. 2Maldil Miqyail nail aqhaqlal ngel nail maq ngel nail, nuljuq niailhai heeq kivq duq kivq nail ngaol. Yeiqsul Khali neq, maldil tsaol-aq yaq nail aqsivq haqjoil phi khi lee-a nail ngaol dai, khal ge nail aqhaqlal neq, Miqyail jaol nail nee lee-a nail ngaol. 3Thailhai ngaol-aoq, alhai maq ngel-ail dai, ge nail aqhaqlal neq, Miqyail jaol nail nee lee-a nail aqhaqlal maq ngel-ail. Aqhaqlal al neq, Khali bhai genl dev nail gaq nail aqhaqlal pevq nail ngaol. Niil heel nail aqhaqlal lee nail ngaol dai, nuljuq ya gaiq-a nail khe-ai, niil aq-il iqsanl miltsaq kovtavq bhai jaol nail ngaol.

4Ngaq nail yaq juq-ol, nuljuq Miqyail bhai tavq nail tsaol-aq ngaol. Al ovqtavq nuljuq aqyu juq bhai gaq lai-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq, nuljuq nail neema lavqkhoel bhai jaol nail gaq, miltsaq kovtavq bhai uvthaiq nail neivq heeqphaq nee maqtsil eeq jaiq nail ngaol. 5Miqyail nail haqbhoil gedan naol dai, ge khi ngaol-aoq, maldil maq ngel nail al juq neq, miltsaq bhai tavq nail ngaol. Alheel ngel-i mail, miltsaq bhai tavq nail juq taivq-ail aqyu juq cavq bhiq cov bhiq nail ngaol. Miltsaq yaq juq iqsanl, aqyu juq nail daoq naldaiq nail ngaol. 6Ngadao neq, Miqyail bhai tavq nail ngaol. Miqyail bhai heeq nia nail tsaol-aq, nvjuq nail daoq naldaiq nail ngaol. Miqyail bhai maq tavq nail tsaol-aq nvjuq nail daoq maq naldaiq-ail. Alheel ngel-i mail, maldil tsaq nail phaq bhai tavq nail aqhaqlal bhai maqkhaiq, maq tsaq nail phaq bhai tavq nail aqhaqlal bhai maqkhaiq, ngadao tsel pav kivq nail ngaol.

Miqyail neq, goil nail gaiq-a nail phaq pevq nail ngaol

7Ngal mailma-ail gaiq-a nail aqtsaoq juq-ol, ngadao teevq gaq nee teevq gaq gaiq-a bhel. Khul khi mail dai ngal-aq, goil nail gaiq-a nail phaq neq, Miqyail nee mail dov lee-a nail ngaol. Goil nia gaiq-a nia nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee, Miqyail nail yaq pevq khi, Miqyail bhai heeq nia nail ngaol. 8Maq goil maq gaiq-a nia nail tsaol-aq neq, Miqyail bhai maq heeq nia ail. Khul khi mail dai ngal-aq, Miqyail neq, goil nail gaiq-a nail phaq pevq nail ngaol. 9Miqyail ngadao bhai goil nail gaiq-a nail phaq, niailhai phaodaiq lavq-a nail ngaol. Yaqyov bhaqda nee ngadao doevq nail phaq ya dai, Miqyail neq, aivq nail Yaqyov teevq gaq taivq-ail jaol khi ngaol-aoq, miltsaq kovtavq bhai bhi lee kha-a nail ngaol. 10Goil nail gaiq-a nail phaq neq, niailhai ngaol. Ngadao Miqyail bhai gaiq-a nail bhai ge nail maq ngel-ail. Aivq ngadao bhai gaiq-a khi, ngadao nail oeqbal nail haqbhoil laol bhiq nail dai khi, aivq nail Yaqyov bhi lee-a nail bhai, ge nail ngaol. 11Ngal mailma-ail gaiq-a nail aqtsaoq juq-ol. Miqyail ngadao bhai niidai dai-ail gaiq-a lavq-a nail ngel-i mail, ngadao iqsanl teevq gaq nee teevq gaq gaiq-a nail tsaq nail ngaol. 12Tsaol-aq teevq gaq iqsanl, Miqyail bhai maq moel daiq haq-al. Thailhai ngaol-aoq, ngadao teevq gaq nee teevq gaq gaiq-a haq neq, Miqyail ngadao nail lavqkhoel bhai jaol khi, aivq nail goil nail gaiq-a nail phaq ngadao nail lavqkhoel bhai bhee lal nail ngaol.

13Ngadao Miqyail nail lavqkhoel bhai jaol khi, Miqyail ngadao nail lavqkhoel bhai jaol nail ngaol dai, ngadao niailhai heeq kivq nail ngaol. Aivq aivq nail Aqhaqlal ngadao nail lavqkhoel bhai bhi jaol lee-a nail ngaol. 14Miltsaq yaq bhai Hevqkovq nail gaq bhi jiovq nail dai khi, Aqbhu Miqyail aivq nail Yaqyov bhi lee-a nail bhai, ngadao moel khi salkhil khanq nail ngaol. 15“Yeiqsul neq, Miqyail nail Yaqyov ngaol” dai, khal ge dov nail tsaol-aq, Miqyail aqyu juq nail lavqkhoel bhai jaol khi, aqyu juq iqsanl Miqyail nail lavqkhoel bhai jaol nail ngaol. 16Miqyail ngadao bhai gaiq-a nail ngaol dai, ngadao heeq kivq khi, neema thaqtsaol nail ngaol.

Miqyail neq, goil nail gaiq-a nail phaq pevq nail ngaol. Goil nail gaiq-a nail lavqkhoel bhai jaol nail tsaol-aq Miqyail nail lavqkhoel bhai jaol khi, Miqyail iqsanl aqyu juq nail lavqkhoel bhai jaol nail ngaol. 17Ngadao nail lavqkhoel bhai goil nail gaiq-a nail phaq alhai bhee lal-a nail ngel-i mail, yalkhaq dal-u n-gaol ngadao nail neema ivqdao dai, jiav nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq, Yeiqsul pevq nail khe-ai, ngadao iqsanl miltsaq kovtavq bhai pevq thailthaiq nail ngaol. 18Goil nail gaiq-a nail lavqkhoel, geesil nail phaq maq jiav ail. Goil nail gaiq-a nail neema teevq bhee aol haq neq, geesil nail neema peivq-ail nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq, geesil nail phaq neq, yalkhaq dal lavq nail bhai geesil nail ngel-i mail, geesil nia nail tsaol-aq nail lavqkhoel goil nail gaiq-a nail phaq maq bhee lal haq-al.

19Miqyail ngadao bhai iqmoeq gaiq-a lavq-a nail ngel-i mail, ngadao iqsanl aivq bhai gaiq-a khi, teevq gaq nee teevq gaq gaiq-a nail ngaol. 20“Ngal Miqyail bhai gaiq-a naol” dai, tsaol-aq teevq gaq ganav ge khi ngaol-aoq, aivq nail aqivq jaqbheq bhai neejiav jiav haq neq, aivq neq, goiqbhaoq bhaoq nail tsaol-aq ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq, aivq moel thailthaiq nail aqivq jaqbheq bhai maq gaiq-a nia haq neq, aivq maq moel daiq-a nail Miqyail bhai khalhai khi gaiq-a nia nail-aiq. 21Miqyail bhai gaiq-a nail tsaol-aq yovqgavq nail aqivq jaqbheq bhai ya gaiq-a nail ngaol dai, bivq thaq-ai thaq nail daoq al daoq neq, Yeiqsul-i mail ngadao juq bhai bivq thaq-ail ceevq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index