Search form

1 Theilsaqlolni 3

1Alheel ngel-i mail, nvjuq nuljuq nail ganl maq ya heeq maq ya gaiq mail maq jaol thaiq tsaol dai, pevq lal-a nail ngel-i mail, nv-nvq gaq taivq-ail Aqtheiq meenq bhai jaol-ail ceevq nail haqbhoil noeqceiv-a nail ngaol. 2Aq-u phao, nvjuq nee mail teevq gaq khe-ai, Khali nail lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq cavq nail Miqyail nail ganl nl thailthaiq nail nvjuq nail jaqbheq Tilmolseiq bhai nuljuq neema thaq tsaol nail phaq ivq lal dai, gaq bhi bivq nail haqbhoil nvjuq khoel-ai leevq-a nail ngaol. 3Khoeq nail jiovq nail phaq bhaqda nee neema thaqtsaol nail phaq bhai nuljuq maq ya khaonq-ail ceevq nail haqbhoil khoel-ai leevq-a nail ngaol. Khoeq nail jiovq nail phaq bhai ngadao Khali yaq juq ya daq nail ngaol dai, nuljuq heeq nia nail ngaol. 4Alheel ngel-i mail, nvjuq nuljuq nee mail jaol-u phao, “Ngadao khoeq nail jiovq nail phaq bhai ya daq nail ngaol” dai, nuljuq bhai ge bhiq-ai thaq nail ngaol. Khal ge-ai thaq nail khe-ai bheeq lal thailthaiq nail ngaol dai, nuljuq heeq nia nail ngaol. 5Ngal nuljuq nail ganl maq ya heeq maq ya gaiq dai maq jaol tsaol lal-u phao, nuljuq neema thaqtsaol nail phaq khalhai pevq nail bhai ya heeq kivq dai, Tilmolseiq bhai khoel-ai leevq-a nail ngaol. Neivq heeqphaq nuljuq bhai jalmul mul ya khi, nvjuq-i mail nl doil hal doil-a nail phaq aqnieivq-ail pevq-ail nail khul-il dai, ngal khaoqlaol deedee nail ngaol.

Tilmolseiq-i mail cavq gaiq lee-a nail daoq

6Thailhai ngaol-aoq, niil aq-il Tilmolseiq kovq kev lee khi, nuljuq Yeiqsul bhai neema thaqtsaol nail bhai maqkhaiq, teevq gaq nee teevq gaq goil nail gaiq-a nail bhai maqkhaiq, aivq nvjuq bhai lavqkhiq tsail nail daoq ge lavq-a nail ngaol. Nuljuq khaq mao iqsanl nvjuq bhai noeq kev nail bhai maqkhaiq nvjuq khaq mao iqsanl nuljuq bhai moel movq nail khe-ai, nuljuq iqsanl nvjuq bhai moel movq deedee nail ngaol dai, aivq ge lavq-a nail ngaol. 7Alheel ngel-i mail, aqivq jaqbheq juq-ol. Nvjuq haq nail aoq nail khoeq nail jiovq nail phaq bhai ya daq khi ngaol-aoq, nuljuq neema thaqtsaol nail ganl bhai ya gaiq-a nail ngel-i mail, nvjuq nail neema gaq teevq teiv-nvq gaoq aol lal-a nail ngaol. 8Nuljuq Yeiqsul nail lavqkhoel bhai jaol ivq dal laivq haq neq, nvjuq aqdoevq doevq dal laivq maol tsaol khi, neesal ya nail ngaol. 9Nuljuq nail haqbhoil Miqyail bhai niil aq-il nvjuq tsiqeeq deedee nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nuljuq bhaqda nee aivq nail sivtavq bhai nvjuq lavqkhiq ya tsail-a nail ngel-i mail ngaol. 10Nvjuq nuljuq bhai gaoq ya moel khi, nuljuq nail neema thaqtsaol nail maq bhee nail juq bhai bhee lal dai, nqkiv n-gaol maqkhaiq, nvjuq geeqlaoq hal deedee nail ngaol.

11Nvjuq nuljuq jaol nail bha lal kivq dai, ngadao nail Aqbhu Miqyail khi mail ngadao nail Heeqphaq Yeiqsul nvjuq nail haqbhoil gailkhaol lav daol lavq dei-eiq. 12Nvjuq nuljuq bhai gaiq-a nail khe-ai, nuljuq iqsanl teevq gaq nee teevq gaq gaiq-a nia jaiq lal khi bhee lal dai maqkhaiq, tsaol-aq iqsanl bhai gaiq-a nia jaiq lal dai maqkhaiq, Yeiqsul nuljuq nail neema lavqkhoel bhai goil nail gaiq-a nail phaq bhi mao lal dei-eiq. 13Ngadao nail Heeqphaq Yeiqsul, aivq nail tsaol-aq iqsanl nee mail teevq gaq khe-ai yavq kha lee-u phao, ngadao nail Aqbhu Miqyail nail sivtavq bhai, nuljuq nail neema aqhaol haol dai aol khi, oeqbal thaq duq maq jiav dai, aivq nuljuq nail neema bhai bhi ivq lal dei-eiq.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index