Search form

Gaollaolsail int

Gevq-a nail gaq

Haoqgavq niil keiv neq, Gaqkhoel Paolluv-i mail gevq-a nail ngaol. Gaollaolsail nail haoqgavq iqmoeq ilmoeq bhai maqkhaiq, haoqnao naosaq bhai maqkhaiq, Paolluv aivq-i mail gevq-a nail ngaol dai, gevq-ai thaq nail ngaol. Milnee uqnee khe Khali yaq juq iqsanl, Paolluv-i mail gevq-a nail ngaol dai, noeq nail ngaol.

Gevq-a nail aqyanq khi aqduq

Gevq-a nail aqyanq neq, A.D. 60-61 kovq bhai ngaol. Gaollaolsail haoqgavq neq, gaqkhoel Paolluv Lolmav meenq khe thaonq bhai iqmoeq ilmoeq bhi nieivq bhoel-u pov gevq-a nail ngaol. Gaollaolsail haoqgavq iqsanl, thaonq bhai aol khi gevq-a nail haoqgavq al juq nail lavqkhoel bhai aol nail ngaol.

Khaq sil gaq bhai gevq bhiq-a nail

Haoqgavq niil keiv neq, Gaollaolsail meenq khe Khali yaq munl bhai gevq bhiq-a nail ngaol. Gaollaolsail Khali yaq munl neq, gaqkhoel Paolluv-i mail daoqthaoq thaoq-a nail maq ngel-ail. Gaqkhoel Paolluv aqyu juq bhai moel iqsanl maq moel dai haq-al. Thailhai ngaol-aoq, aivq Eilpheilsu meenq bhai hail kovq jaol khi cavq bhiq cov bhiq-u phao, aivq-i mail cavq bhiq cov bhiq-a nail tsaol-aq, Gaollaolsail meenq bhai lavqkhiq tsail nail geeq laoq dao cavq lai khi, Khali yaq pevq lal-a nail ngaol.

Khul bhai noeqthunq khi gevq-a nail

Gaollaolsail meenq bhai jaol nail Ilbhaqphaoqdil Paolluv jaol nail bha lal khi, a bhai khe Khali yaq munl-i mail noeq bheeq-ai thaq nail ganl ge bhiq lal-a nail ngaol. Ganl al neq, aoldaoq kovqdaoq bhai neema eeq nail, aolsaolkovq nl nail bhai taivq-ail saol-nvq nail, nqtavq gaqkhoel bhai uqhuq thaoq khi Khali bhai heldaiq theq nail ngaol dai, ge bhiq-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, Paolluv Gaollaolsail meenq khe Khali yaq munl bhai ganl niil juq aqmeeq-ai bhi heeq nia movq nail ngel-i mail, haoqgavq niil keiv gevq bhoel-ai leevq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index