Search form

Gaqlaqtil 3

Neema thaqtsaol nail ngel-i mail Aqhaqlal Miqyail ya-a nail ganl

1Gaqlaqtil milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq juq-ol, nuljuq neq, aqtheq aqniaov niaov deedee-il. Yeiqsul Khali lavqyavq kovtavq bhai tavq heivq-a nail ganl, nuljuq bhai aqmeeq-ai ge moel bhiq gaq khi ngaol-aoq, khaq sil gaq-i mail nuljuq bhai goiqbhaoq bhaoq nail daoq bhai, naldaiq yaoq dai, gaoq ge lavq-a nail-aiq. 2Ngal nuljuq bhai daoq niil daoq naldaiq movq-ail nial. Nuljuq Aqhaqlal Miqyail bhai ya-a nail neq, aoldaoq kovqdaoq bhi nl lavq nail khe-ai, nl-a nail ngel-i mail ya-a nail laiq. Maq ngel haq neq, lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq bhai neema thaqtsaol-i mail ya-a nail laiq. 3Nuljuq thoi dai theq thoi dai niaov nail laiq. Nuljuq Aqhaqlal Miqyail bhai juq khi iqmoeq ilmoeq nl-ai thaq khi ngaol-aoq, niil aq-il aqsivq haqjoil bhai juq juq-ail khi nl gil nail khi laiq. 4Haq dee aoq deedee nail al juq nuljuq aqnieivq-ail daq nail laiq. Al juq aqnieivq ngaol dai, ngal maq noeq-ail. 5Al ovqtavq, Miqyail nuljuq nail lavqkhoel bhai Aqhaqlal Miqyail bhi jaol lee khi nuljuq nail lavqkhoel bhai bhaqaoq eeq deedee nail phaq nl dol lavq-a nail neq, nuljuq aoldaoq kovqdaoq bhi nl lavq nail khe-ai nl-a nail ngel-i mail laiq. Maq ngel haq neq, lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq bhai neema thaqtsaol nail ngel-i mail laiq.

Miqyail Aqbhaqlaqhaq bhai saljial jaq bhiq-a nail ganl

6Alhai dul dai, Aqbhaqlaqhaq Miqyail bhai neema thaqtsaol nail ngel-i mail, Miqyail aivq bhai tsaq nail daol nail tsaol-aq ngaol dai, saol-nvq-ai thaq nail ngaol. 7Alheel ngel-i mail, neema thaqtsaol nail tsaol-aq juq neq, Aqbhaqlaqhaq nail aqjievq lilheel maldil ngaol dai, heeq kivq thaq-ai yaoq. 8Yu nail jeq-e jaq-a neema thaqtsaol nail ngel-i mail Miqyail aqyu juq bhai tsaq nail daol nail tsaol-aq bhi pevq lal nail ngaol dai, maq pevq lal-u nee mail Jalliq heeq nia moel nia-ai thaq nail ngaol. “Naol bhaqda nee, jeq-e jaq-a iqsanl mail geeqlaoq ya nail ngaol” dai, Miqyail Aqbhaqlaqhaq bhai iqmoeq ilmoeq lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq cavq bhiq-a nail ngaol. 9Alheel ngel-i mail, neema khal thaqtsaol nail tsaol-aq, neema thaqtsaol nail Aqbhaqlaqhaq nee mail geeqlaoq ya naol.

10Aoldaoq kovqdaoq bhi nl lavq nail khe-ai nl nail tsaol-aq, iqkhail yavq nail kov-uvq bhai jaol nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aoldaoq kovqdaoq lavqkhoel bhai khal gevq-ai thaq nail yaoq phaq yaoq-ao nee bhai, khaq mao iqsanl maq nl nail tsaol-aq iqsanl mail, iqkhail yavq nail bhai ya daq nail ngaol dai, Jalliq bhai gevq-ai thaq nail ngaol. 11Aoldaoq kovqdaoq bhaqda nee tsaol-aq teevq gaq iqsanl, Miqyail nail sivtavq bhai tsaq nail daol nail tsaol-aq maq pevq lal nia-ail dai, bhaqlaoq kheq dai, dov lal-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaq nail daol nail tsaol-aq neq, neema thaqtsaol nail bhaqda nee, aqdoevq ya doevq nail ngaol. 12Thailhai ngaol-aoq, aoldaoq kovqdaoq neq, neema thaqtsaol nail phaq bhai maq tavq-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, “Aoldaoq kovqdaoq nail lavqkhoel bhai khal gevq-ai thaq nail yaoq phaq yaoq-ao nee bhai, nl bhee nail tsaol-aq, al bhaqda nee ya doevq nail ngaol” dai, Jalliq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail ngaol. 13“Lavqyavq kovtavq bhai ya tavq heivq nail yaoq gaq yaoq-ao nee, iqkhail yavq nail bhai daq thailthaiq nail tsaol-aq ngaol” dai, Jalliq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail ngaol. Alhai dul dai, Khali neq, ngadao juq nail haqbhoil iqkhail yavq nail bhai ya daq-a nail ngel-i mail, aoldaoq kovqdaoq neq, ngadao nail kovtavq bhai bhi kev lee nail iqkhail yavq nail phaq nail lavqkhoel, aivq ngadao bhai ul kovq lavq-a nail ngaol. 14Alheel ngel-i mail, Aqbhaqlaqhaq bhai bivq-ai thaq nail geeqlaoq, Yeiqsul Khali lavqkhoel nee yu nail jeq-e jaq-a nail kovtavq bhai kev ail khi, “Ngal bivq naol” dai, Miqyail-i mail ge-ai thaq nail Aqhaqlal Miqyail bhai ngadao ya-a nail ngaol. Neema thaq tsaol nail bhaqda nee ya-a nail ngaol.

Aoldaoq kovqdaoq khi saljial jaq nail phaq, maq dul lai nail ganl

15Aqivq jaqbheq juq-ol, aivq nail nv aivq yuq nail daoqma uqhuq daoq teevq daoq ge daiq lavq bhel. Tsaol-aq nail gaiqlaq bhai daoqma saljial ge ceiv-ail khi haoqgavq aqmeeq-ai gevq ceiv-ai thaq haq neq, tsaol-aq-i mail ge ceiv-ai thaq nail daoqma saljial pevq-ail teevq-eel ngaol-aoq, teevq gaq iqsanl maq lav phal nia-ail. Aljaiq ge jaiq movq khi ngaol-aoq, maq ge jaiq nia-ail. 16Aqbhaqlaqhaq khi aivq nail aqjievq bhai saljial al juq Miqyail-i mail ge bhiq-a nail ngaol. Aqjievq dai, ge nail neq, maodai gaq bhai ge nail maq ngel-ail. Naoq nail aqjievq dai, ge nail neq, teevq gaq bhai ge-ail teevq-eel ngaol. Al gaq neq, Khali ngaol. 17Ngal ge movq nail neq, niailhai ngaol. Aqbhaqlaqhaq nee mail, Miqyail daoqma saljial jaq-a nail ngaol. A bhai nee pultavq liq yal hail tsel kovq bhee lal khi pultavq bivq-ai lee-a nail aoldaoq kovqdaoq al neq, Miqyail-i mail ge-ai thaq nail saljial al bhai, aqnieivq-ail maq bhi pevq-ail nia-ail. 18Jaiqbhoil al bivq-a nail neq, aoldaoq kovqdaoq bhai tavq-ail nul neq, saljial bhai maq tavq-ail. Thailhai ngaol-aoq, Miqyail saljial bhai juq khi, Aqbhaqlaqhaq bhai jaiqbhoil aqnieivq-ail bivq-a nail ngaol.

Khul khi mail Aoldaoq kovqdaoq bivq-a nail ganl

19Alheel ngel-i mail, aoldaoq kovqdaoq neq, khul nail ganl tsoiq nail-aiq. Yaqhao khe saljial ya nail aqjievq al gaq maq kev lee nail gaiqlaq bhai, laiq nail tsa nail phaq bhi dov lal nail dai khi, Aoldaoq Kovqdaoq bivq-a nail ngaol. Aoldaoq Kovqdaoq al bivq-u phao, Miqyail neq, nqtavq gaqkhoel bhai juq khi, gaiqlaq bhai jaol nail gaq bhai bivq-a nail ngaol. 20Thailhai ngaol-aoq, teevq gaq bhai taivq-ail tavq nail phaq neq, gaiqlaq bhai jaol nail gaq maq loq-ail. Miqyail neq, teevq gaq teevq-eel ngaol.

21Thailhai phal-iq, aoldaoq kovqdaoq neq, Miqyail-i mail ge-ai thaq nail daoqma saljial bhai lav luq lav seil nail laiq. Teevq peivq-ail maq lav luq maq lav seil-ail. Bivq-ai thaq nail aoldaoq kovqdaoq al, aqdoevq bhi doevq lal nia-ail nul neq, aoldaoq kovqdaoq bhaqda nee tsaq nail daol nail phaq maldil ya nail ngaol. 22Thailhai ngaol-aoq, Jalliq neq, yaoq gaq yaoq-ao nee bhai oeqbal nail thaonq lavqkhoel bhai laol thaiq-ai thaq nail ngaol. Yeiqsul Khali bhai neema thaqtsaol nail ngel-i mail, Miqyail-i mail saljial jaq-ai thaq nail phaq ya nail haqbhoil, alhai laolthaiq-ai thaq nail ngaol.

23Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul bhai neema thaqtsaol nail phaq maq kev lee nail gaiqlaq bhai, kev lee thailthaiq nail neema thaqtsaol nail al phaq bhai maq phaodaiq lavq-u kev dai, aoldaoq kovqdaoq-i mail ngadao bhai laolthaiq-ai thaq nail ngaol. 24Neema thaqtsaol nail ngel-i mail, ngadao tsaq nail daol nail tsaol-aq pevq lal dai, aoldaoq kovqdaoq neq, Khali lee-u phao kev dai, ngadao bhai heldaiq phail lavq nail gaq khe-ai dul nail ngaol. 25Niil aq-il neema thaqtsaol nail phaq kev lee-aoq nail ngel-i mail, ngadao bhai heldaiq phail lavq nail al gaq nail pul-nvq bhai maq jaol yaoq-aol.

26Nuljuq iqsanl mail, Yeiqsul Khali bhai neema thaqtsaol nail ngel-i mail, Miqyail nail yaq juq pevq nail ngaol. 27Nuljuq Khali nail lavqkhoel bhai ulcuvq saol-a nail juq neq, aqgaq aqdoi doi-nq thaq nail khe-ai, Khali bhai doi-nq thaq nail ngaol. 28Nuljuq iqsanl mail, Yeiqsul Khali nail lavqkhoel bhai teevq munl taivq-ail pevq nail ngel-i mail, Yuldav nail tsaol-aq khi yu nail jeq-e jaq-a dai, maq tselpav yaoq-aol. Yaqkav khi jel ail-a nail tsaol-aq dai, maq tselpav yaoq-aol. Yaqyov-aq khi yaqmai-aq dai iqsanl, maq tselpav yaoq-aol. 29Nuljuq Khali nail tsaol-aq ngel-i mail, Aqbhaqlaqhaq nail aqjievq lilheel iqsanl pevq khi, saljial jaq-ai thaq nail khe-ai, jaiqbhoil ovq nail tsaol-aq ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index